Oferte locuri de munca top

Masuri pentru inchiderea programelor europene, azi la Guvern

Mai multe măsuri pentru asigurarea închiderii la termen a programelor de finanțare europenă din perioada 2014-2020 vor fi aprobate astăzi de Guvern în regim de urgență.

”Măsurile adoptate astăzi ne vor ajuta să ducem rata de absorbție la peste 90%”, apreciază premierul Marcel Ciolacu.

Prevederile instituie o serie de măsuri necesare pentru a asigura atingerea indicatorilor de program și maximizarea absorbției fondurilor UE.

Schimbări în OUG nr. 40/2015: gestionarea financiară

În perioada de programare financiară 2014-2020, Ministerul Finanțelor asigură fondurile necesare finanțării programelor operaționale, inclusiv în situația indisponibilității fondurilor de la Comisia Europeană.

Până la închiderea programelor operaționale nu se pot identifica proiectele ale căror cheltuieli vor fi suportate de la bugetul de stat (respectiv care vor rămâne cheltuieli definitive ale bugetului de stat), fie ca urmare a considerării acestora ca fiind neeligibile, fie ca urmare a supracontractării.

Sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile autorităților de management, reprezentând contravaloarea fondurilor europene, vor depăși sumele alocate în euro la nivel de program operațional.

Astfel, este necesară reglementarea asigurării finanțării proiectelor din  bugetul Ministerului Finanțelor-Actiuni generale în situația indisponibilității fondurilor de la Comisia Europeană și în cazul depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

OUG nr. 36/2023: închiderea programelor operaționale

Pentru maximizarea utilizării fondurilor 2014-2020, este acordată posibilitatea de a continua implementarea proiectelor în derulare, care în prezent au un grad redus de progres, dar care contribuie la îndeplinirea indicatorilor de program, creșterea gradului de utilizarea a fondurilor UE și evitarea corecțiilor la închiderea programelor.

Totodată, pentru deblocarea unor situații apărute în procesul de implementare a unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadru financiar 2014-2020,în special pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în anul 2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va putea modifica creditele de angajament la poziția „Finanțare din FEN postaderare”, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, inclusiv cu majorarea creditelor de angajament.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus