Oferte locuri de munca top

Mai multe drumuri primesc finantare pentru SF-uri

Pentru elaborare studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, precum și pentru realizarea documentației tehnice aferente mai multor drumuri vor fi alocati bani din fonduri europene.

CNAIR și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au convenit încheierea a patru contracte de finanțare care prevăd obținerea de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.

Valoarea totală a proiectelor este de circa 42,18 milioane lei.

TOPUL DRUMARILOR

Drum Expres Bucuresti-Targoviste

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Studiul de Prefezabilitate

* Studiului de Fezabilitate

* Asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru susținerea Aplicației de Finanțare ,

* Asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări .

Valoarea totală a proiectului este de 15.694.334 lei și va fi finanțat astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 11.260.241 lei, 15% contribuția proprie- 1.987.101 lei, diferența față de valoarea totală a proiectului reprezentând valoare neeligibilă inclusiv TVA.

Perioada de implementare este de 25 luni, respectiv între data de 1.12.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Mai multi constructori sunt interesati sa faca 25 km DJ

Extindere și Modernizare parte carosabilă – amplasament DN39E

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Realizarea Studiului de prefezabilitate (SPF),

* Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Extindere și modernizare parte carosabilăARENA Constructiilordavida – amplasament 39 E – km 0+000 – km 3+414”.

Valoarea totală a proiectului este de 202.946 lei și va fi finanțat astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 149.894 lei, 15% contribuția proprie – 26.452 lei, diferența față de valoarea totală a proiectului reprezentând valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data de 1.05.2021 și 30.04.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Drum de legătură pentru sporirea capacității de trafic între DN6 (zona uzinei Ford) și drumul expres Craiova – Pitești (tronsonul 1)

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Elaborare Studiu de Fezabilitate,

* Elaborare Proiect tehnic și Detalii de execuție,

* Elaborare Proiect pentru executarea lucrărilor de construcție (P.A.C.),

* Asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.791.250 lei și va fi finanțat astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.297.669 lei, 15% contribuția proprie – 229.000 lei, diferența față de valoarea totală a proiectului reprezentaând valoare neeligibila inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data de 1.12.2021 și 31.12.2023.

Oferta reevaluata pentru lucrari de reabilitare drumuri

TransRegio Braila – Slobozia –Drajna – A2 și Chiciu – Drajna

Obiectivul specific proiectului este:

* Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentației tehnice pentru autorizația de construire.

Valoarea totală a proiectului este de 24.490.260 lei și va fi finanțat astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 17.578.646 lei, 15% contribuția proprie – 3.102.114 lei, diferența până la valoarea totală a proiectului reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 14 luni.

Sus