Oferte locuri de munca top

Lucrari in regie proprie pentru infrastructura de interes public

Lucrările pentru infrastructura de interes public vor putea fi făcute în regie proprie de către beneficiari, potrivit unei ordonanțe ce va fi aprobată astăzi de Guvern în regim de urgență.

Au fost definite ca fiind ”infrastructură de interes public” acele categorii de investiţii care sunt proprietate a Statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale și sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În această categorie au fost încadrate şi proiectele aflate în faza anterioară acordării finanţării, respectiv în faza de pregătire.

Totodată, este reglementată posibilitatea ca beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, dar şi autorităţile publice locale să execute lucrări în regie proprie în cadrul proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

Aceasta prin utilizarea de forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către beneficiar; prin forță de muncă, echipamente și utilaje achiziționate cu respectarea legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de infrastructură interes public.

Bucuresti: Cladiri cu 13 niveluri, autorizate

Pentru a putea executa lucrări în regie proprie, beneficiarii în cauză ai proiectelor vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea acestora de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării contractului;

* contractul de lucrări menționat se află, la momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un progres fizic de cel puțin 75%;

* costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului nu depășește 150 milioane de lei;

* beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului.

Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare.

Beneficiarii vor constitui comisii tehnico-economice, cu rol în elaborarea, urmărirea, verificarea și recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructura finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

Comisii tehnico-economice pentru proiectele mari

Pentru proiectele a căror valoare este de peste 10 milioane de euro și ai căror beneficiari sunt unitățile administrativ-teritoriale, elaborarea temelor de proiectare, urmărirea întocmirii documentațiilor tehnico-economice și recepția documentațiilor tehnico-economice, va fi realizată de către comisii tehnico-economice constituite la nivelul fiecărei unități administrativ- teritoriale.

Comisiile vor fi constituite în termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Un ansamblu comercial va fi extins cu noi constructii

Autorizații mai rapide

Pentru urgentarea autorizării lucrărilor și implementării execuției lucrărilor nu va mai fi necesară încheierea de protocoale și obținerea de aprobări specifice de la Administrația Națională „Apele Române”.

De asemenea, pentru proiectele de infrastructură de interes public nu va mai fi nevoie de autorizația de desființare, autorizația de construire urmând să dea dreptul la desființare.

Modificarea este motivată de următoarele considerente:

* pentru fiecare aviz, avizatorii stabilesc termene de valabilitate diferite (de la un an la 2 ani)

* pentru obținerea unui nou aviz este necesară prezentarea întregii documentații, chiar dacă între timp nu au existat nici un fel de modificări ale investițiilor

* obținerea unui nou aviz este taxată exact ca și obținerea avizului inițial.

În acest mod, autorizațiile de construire vor fi emise într-un timp mai scurt, fără a mai fi necesară reobținerea tuturor avizelor care au fost deja obținute la faza de SF. Spre exemplu, pentru un SF aprobat în 2020, dar pentru care contractul de lucrări (de execuție)  se va semna în 2023, este necesară reobținerea tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism emis la faza de SF.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus