Oferte locuri de munca top

Incep inscrierile la finantari garantate de stat pentru IMM-uri

Începând cu 17 aprilie, întreprinderile mici și mijlocii vor putea să se înscrie în Programul guvernamental IMM Invest Romania. Potențialii beneficiari își vor putea asigura lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea de finanțări garantate.

Înscrierea în program se va desfășura pe portalul www.imminvest.ro.

Pentru accesarea programului, întreprinzătorii trebuie să parcurgă câțiva pași simpli:

* IMM-ul intră în aplicația disponibilă pe portalul www.imminvest.ro;

* Completeză online datele de identificare, atașează declarația IMM în format pdf;

* Solicită unul sau mai multe credite/ linii de credit;

* Aplicația va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării;

* FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului și un număr de înregistrare, după verificarea informațiilor furnizate de potențialul beneficiar;

* FNGCIMM pune on line la dispoziția instituției de credit selectate, documentele înregistrate de IMM, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;

* Instituția de credit analizează cererea de finanțare și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului liniei de credit, conform solicitării beneficiarului;

* Instituţia de credit aprobă creditul și transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

FNGCIMM va garanta finanțări în numele și în contul statului roman, iar garanțiile vor putea acoperi un procent de maximum 80% din creditele de investiții, cu o valoare maximă de 10.000.000 lei și din creditele/liniile de credit  destinate finanțării capitalului de lucru necesar întreprinderilor mijlocii, în valoare de pânăa la 5.000.000 lei  și/sau un procent de 90% din creditele/liniile de credit, în valoare de până la 1.000.000 lei acordate întreprinderilor mici, respectiv din creditele/liniile de credit în valoare de până la 500.000 lei, acordate microîntreprinderilor.

Valoarea creditelor/liniilor de credit se va dimensiona în funcție de media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru IMM-urile nou-înființate, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire, iar durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de încă 36 de luni. Garanțiile se acordă la solicitările băncilor, pe baza aceleiași documentații necesare pentru aprobarea creditelor, printr-o procedură rapidă, imediat dupa operaționalizarea Programului și după înscrierea băncilor finanțatoare în Program.

Subvenționarea totală a costurilor cu dobânzile și comisioanele se aplică de la data acordării creditului până la 31 martie 2021, cu posibilități de prelungire.

 

 

 

Citiți și:

Realizarea unei unitati de productie noi, amanata cu cel putin o luna

Peste 2 mii mp de spatii de depozitare, construiti pentru a fi inchiriati

Lucrarile continua pe santierele publice pentru a putea restarta rapid economia  

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus