Oferte locuri de munca top

In vigoare: noi modificari pentru retele electrice

Au fost modificate condițiile pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, precum rețele electrice și alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.

Schimbările fac parte din noua variantă a Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice (atașată la finalul articolului), ce a intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, pentru asigurarea continuității serviciului de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție, operatorul de distribuție concesionar achiziționează acele capacități energetice de distribuție care îi sunt strict necesare pentru prestarea serviciului. Aceasta în condițiile în care nu a identificat o soluție de dezvoltare a rețelei în zonă, a cărei realizare necesită costuri mai mici decât valoarea din oferta de vânzare.

Prețul contactului

Prețul contractului de vânzare-cumpărare se stabilește prin negociere între părți, pe baza valorii justificate a capacităților energetice de distribuție care urmează să fie achiziționate. Prețul nu poate depăși valoarea netă contabilă a activelor respective de la data ofertei de vânzare, dacă persoana care vinde capacitățile energetice de distribuție are obligația legală de a ține contabilitatea mijloacelor fixe.

Etapele și documentația privind preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție

Procesul de preluare în proprietate a capacităților energetice de distribuție de către operatorul de distribuție concesionar constă în derularea următoarelor activități:

  1. a) depunerea ofertei de vânzare de către persoana fizică/juridică deținătoare a capacităților energetice de distribuție;
  2. b) negocierea prețului contractului de vânzare-cumpărare;
  3. c) încheierea contractului de vânzare-cumpărare și predarea-preluarea capacităților energetice de distribuție.

Predarea-preluarea capacităților energetice de distribuție se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, pe baza următoarelor documente:

* lista mijloacelor fixe aferente capacităților energetice de distribuție a energiei electrice care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare, însoțită de următoarele informații:

  1. date tehnice relevante, ca, de exemplu, tipul transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc., precum și date privind valorile nominale și cele limită de lucru/serviciu ale parametrilor caracteristici ai acestora;
  2. data punerii lor în funcțiune;
  3. valoarea justificată conform evaluării/valoarea netă contabilă;
  4. durata rămasă de amortizat/durata de utilizare confirmată de evaluatorul independent;
  5. declarație pe propria răspundere a vânzătorului că valoarea justificată din ofertă nu depășește valoarea netă contabilă în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3);
  6. data recepției lucrărilor la ultima reparație capitală sau retehnologizare și valoarea acestora, dacă este cazul;

* lista utilizatorilor racordați la rețeaua electrică componentă a capacităților energetice care urmează să fie transferate;

* schema electrică monofilară, pe care sunt marcate punctele de delimitare între rețeaua electrică a operatorului de distribuție concesionar și rețeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacitatea energetică de distribuție, precum și punctele de delimitare între rețeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacitățile energetice de distribuție și utilizatorii racordați la rețeaua electrică componentă a acestor capacități;

* acordul scris al persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacitățile energetice de distribuție, din care să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca urmare a transferului de capacități în condițiile specificate în documentația transmisă și a tarifului de distribuție conform noului nivel de tensiune, dacă este cazul;

* documentele ce fac dovada că persoana fizică/juridică este deținătoare a capacităților energetice de distribuție vândute operatorului de distribuție concesionar;

* documente referitoare la situația patrimonială a terenului pe care se află amplasate capacitățile energetice de distribuție ce fac obiectul preluării;

* acord în formă autentică pentru recunoașterea dreptului de uz și servitute în favoarea operatorului de distribuție concesionar pentru capacitățile energetice de distribuție transferate, în cazul în care persoana fizică/juridică este proprietarul terenului pe care se află respectivele capacități energetice de distribuție.

În cazul în care, în urma realizării vânzării de capacități energetice de distribuție, persoana care vinde aceste capacități își încetează activitatea de distribuție, aceasta trebuie să solicite ANRE, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la finalizarea vânzării, încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.

 

Descărcați aici Metodologia ANRE

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

 

 

 

 

 

 

Sus