Oferte locuri de munca top

In vigoare: noi modificari ale Ghidului de finantare pentru fotovoltaice

Au intrat în vigoare ieri modificări ale Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

În vederea înscrierii în program, persoana fizică depune dosarul de finanțare la instalatorul validat care a încheiat contract de participare cu AFM.

Instalatorul validat identifică solicitantul și analizează conformitatea  documentelor prezentate cu condițiile impuse prin ghid.

Casa Verde Fotovoltaice: pana pe 4 ian se depun listele centralizatoar

După parcurgerea procedurii, instalatorul validat întocmește lista solicitanților, care cuprinde minimum următoarele informații: numele, prenumele, CNP ale solicitantului, județul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice și regiunea.

Instalatorul validat transmite AFM lista solicitanților și introduce în aplicația informatică doar datele pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanților, documentele în format .pdf, precum și următoarele informații:

  1. atributele de identificare a solicitantului;
  2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;
  3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral al imobilului respectiv.

În situația în care se constată că instalatorul validat nu a introdus în aplicația informatică documentele și informațiile, AFM procedează la notificarea respectivului instalator în vederea remedierii acestei situații.

La momentul și în vederea înscrierii în aplicația informatică a datelor, instalatorul validat verifică, în baza de date a aplicației informatice, datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/devălmașilor imobilului-clădire pe care se dorește implementarea/deservit de sistemul de panouri fotovoltaice.

Înscrierea solicitantului eligibil în program se consideră finalizată în momentul în care aplicația informatică a generat un număr de înregistrare. La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.

Neîndeplinirea obligației constituie caz de culpă și atrage răspunderea instalatorului.

Se consideră că a beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitantul care, la data transmiterii listei, se află în una dintre următoarele situații:

  1. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii a/au încheiat contract de finanțare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral;
  2. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanțare pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral.

 

Descarca aici modificari Ghid

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

2 Comentarii

  1. Moise Grigore said:

    Nu toti instalatorii respecta ordinea depunerii documentelor si fac inscrierea dupa bunul plac. Propun acordarea unor vauchere cu val nominala iar pf să-și aleagă instalatorul după seriozitate si profesionalism. Prea multi instalatori acreditati care nu au personal autorizat. Vaucherele ar trebui sa aibă un termen de punere in functiune,in caz contrar se vor anula.

Sus