Oferte locuri de munca top

Casa Verde Fotovoltaice: pana pe 4 ian se depun listele centralizatoare

Instalatorii validați în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice au posibilitatea să identifice solicitanții eligibili conform documentelor depuse de aceștia în vederea constituirii unor liste centralizatoare. Aceasta în urma modificării Ghidului de finanțare.

Transmiterea listelor centralizatoare se realizează de către instalatorii validați în perioada 29 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022, a comunicat AFM.

După centralizarea tuturor listelor transmise de către instalatorii validați, AFM va publica un calendar de încărcare a documentelor în aplicația informatică.

În cadrul procesului de evaluare, valabilitatea documentelor prezentate de persoanele fizice se va raporta la data transmiterii listelor centralizatoare la AFM.

În situația stării de alertă, dacă un document era valabil până la data de 22 decembrie 2021, își păstrează valabilitatea și după această dată, pe toată perioada stării de alertă.

În acest context, documentul respectiv este considerat a fi în termen la data transmiterii listei către AFM, nefiind necesară obținerea unuia actualizat.

Extinderea perioadei de valabilitate a extrasului de carte funciară

O altă modificare importantă a ghidului de finanțare o reprezintă extinderea perioadei de valabilitate a extrasului de carte funciară, de la 30 la 60 de zile. Astfel este eliminat riscul apariției situației de neeligibilitate a acestui document din cauze independente de acțiunile solicitanților și instalatorilor validați.

Potrivit noilor reglementări, înscrierea solicitanților în Program se va considera finalizată după îndeplinirea ambelor etape, respectiv după transmiterea la AFM a centralizatoarelor și încărcarea documentațiilor în aplicația informatică.

Informații suplimentare:

Instrucțiuni de aplicare a articolului 18 “Modalitatea de înscriere și rezervare a sumelor” din Ghidul de finanțare

  1. instalatorii validați identifică solicitanții care au depus dosarul de finanțare și analizează conformitatea documentelor depuse de aceștia.
  2. Doar pentru persoanele fizice care au depus documentele în condițiile Ghidului de finanțare, instalatorii validați constituie liste cu solicitanții eligibili conform tabelului de mai jos.
Nume Prenume CNP Județul în care se montează sistemul de panouri fotovoltaice Regiunea în care se montează sistemul de panouri fotovoltaice

 

În cadrul procesului de evaluare a dosarelor de finanțare depuse de persoanele fizice, valabilitatea documentelor depuse de către acestea se va raporta la data transmiterii la AFM a listelor.

  1. Listele prevăzute la punctul 2 se transmit, în format excel, prin e-mail la adresa listefotovoltaice@afm.ro, în perioada 29 decembrie 2021 – 04 ianuarie 2022. Nu se acceptă listele transmise în alte formate decât cel indicat în instrucțiuni.
  2. În cazul în care AFM constată că nu a fost respectat formatul listelor, conform condițiilor impuse de instrucțiuni, notifică instalatorul validat, iar acesta din urmă are posibilitatea, o singură dată, să remedieze situația în termenul indicat în notificare.
  3. Pentru persoanele fizice care nu sunt incluse în lista prevăzută la punctul 2 nu se vor putea introduce în aplicația informatică dosarele de finanțare.

Pentru informații suplimentare privind mecanismul de punere în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții, instalatorii validați pot apela numărul de telefon 0725.225.539.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Un comentariu;

  1. Paval said:

    Buna ziua. Cine beneficiază de instalație cu panouri voltaice? As interesată!

Sus