Oferte locuri de munca top

Hub Financiar la Ministerul Finantelor

O nouă popunere legislativă vizează reglementarea la nivelul legislației primare a definirii, rolului și dezvoltării Hub-ului Financiar în cadrul Ministerului Finanțelor, cu scopul de a asigura servicii și date financiare, fiscale și vamale pentru administrația publică.

Hub-ul Financiar este definit ca un centru alcătuit din infrastructură de bază, servicii cloud (IaaS, PaaS, SaaS) și sisteme informatice, având responsabilitatea Ministerului Finanțelor prin C.N.I.F. Se prevede interconectarea cu Platforma de Cloud Guvernamental și respectarea legislației în vigoare.

Pentru eficiență și securitate, se propune ca toate componentele Hub-ului Financiar să fie realizate de Regia Autonomă „Rasirom”, considerată contractor-integrator. Securitatea cibernetică este asigurată de Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, în conformitate cu Legea privind securitatea și apărarea cibernetică a României.

Propunerea normativă vizează și regimul juridic al proprietății intelectuale, jurnalizarea și auditul Hub-ului Financiar. Se impune realizarea de audituri anuale pentru protecția, calitatea, securitatea și trasabilitatea hub-ului. Scopul este crearea condițiilor tehnice de interconectare a sistemelor existente, standardizarea politicilor de acces și securitate, gestionarea eficientă a datelor, utilizarea eficientă a resurselor, scalabilitatea masivă și partajarea acestora.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Se consideră că propunerea legislativă va aduce beneficii prin eliminarea problemelor legate de confidențialitate, securitate, reglementare și acces la date, crescând încrederea în modelul de utilizare a resurselor IT ale Ministerului Finanțelor și extinzând serviciile oferite în cloud prin implementarea Hub-ului Financiar.

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus