Oferte locuri de munca top

Ghid privind lotizarea in cadrul procedurilor de achizitie publica, in consultare

Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică proiectul de ”Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziție publică”. Acest proiect conţine şi informaţii referitoare la modalităţile în care autorităţile contractante şi companiile pot sesiza Consiliului Concurenţei posibile practici anticoncurenţiale.

Ghidul se adresează atât autorităţilor contractante, cât și operatorilor economici care participă la proceduri de atribuire pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru, astfel încât să fie eliminat riscul unei posibile incidenţe a legislaţiei în domeniul concurenţei.

Prin divizarea pe loturi şi acordarea accesului unui număr cât mai mare de operatori economici specializaţi la procedură, deci a unei cât mai largi concurenţe, autoritatea contractantă creează premisele pentru obţinerea unor preţuri de achiziţie mai reduse, în acord cu principiul eficienţei utilizării fondurilor publice.

De asemenea, Ghidul prezintă atât avantajele, cât şi dezavantajele divizării pe loturi a procedurilor de achiziţie publică, măsurile de prevenire a practicilor anticoncurenţiale pe care autorităţile contractante trebuie să le aibă în vedere în etapa pregătitoare a procedurii de atribuire, precum şi indicatorii comportamentali care pot sugera o practică anticoncurenţială.

Chiar dacă legislaţia încurajează lotizarea prin introducerea obligaţiei autorităţii contractante de a justifica alegerea de a nu lotiza, oportunitatea de a lotiza depinde în mod direct de posibilitatea împărţirii contractului pe segmente ce pot fi realizate independent, de operatori economici diferiţi.

În cazul în care contractele sunt împărțite pe loturi, din motive strategice legate de contextul în care se încadrează obiectele tuturor loturilor, respectiv necesitatea de a diminua riscul de a depinde de capacitatea unei singure întreprinderi pentru implementarea întregului proiect, sau pentru a menține şi stimula concurența pe piaţă, autorităţile contractante au posibilitatea de a limita numărul de loturi ce vor fi atribuite unui ofertant.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus