Oferte locuri de munca top

Firmele cu peste 500 de angajati depun declaratia privind sustenabilitatea

Firmele cu peste 500 de angajați au obligația legală să depună declarația nefinanciară  privind sustenabilitatea. Declarația conține informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Această declarație se depune în conformitate cu Metodologia pentru raportarea durabilității — Codul român al sustenabilității, recent intrată în vigoare. (fisier atasat)

Metodologie oferă îndrumări clare cu privire la cerințele de conținut și procesul de întocmire a rapoartelor de sustenabilitate pentru entități interesate.

Codul Român al Sustenabilității poate fi utilizat de orice altă entitate care nu are o obligație legală de a elabora o declarație nefinanciară: companii mari (cu mai puțin de 500 de salariați) și mici, publice și private, entități din sectorul public(administrația publică centrală ori administrația publică locală).

Codul este un instrument de raportare care oferă transparență activităților unei companii din punct de vedere al impactului asupra dezvoltării durabile.

Rapoartele publicate în cadrul platformei Codului pot fi accesate transparent de toate părțile interesate. Astfel, acestea pot ajuta atât la identificarea de bune practici dezvoltate de entitățile raportoare, care pot fi preluate și adaptate la nivelul altor entități, dar pot veni și în sprijinul investitorilor sau al altor entități care iau decizii financiare sau comerciale în baza practicilor de sustenabilitate ale companiilor raportoare.

Raportul poate fi descărcat și depus ca declarație nefinanciară conform reglementărilor în vigoare. Entitățile care elaborează rapoarte primesc marcajul de raportare care confirmă elaborarea și publicarea unui raport de sustenabilitate.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Marcajul de raportare poate fi folosit ca mijloc de promovare, în condițiile în care sustenabilitatea devine o temă importantă pentru un număr tot mai mare de clienți.

Toate rapoartele entităților sunt disponibile într-un singur site.

Baza de date a Codului Român al Sustenabilității generează vizibilitate și este accesibilă publicului interesat, venind în sprijinul utilizatorilor care se află în căutarea de bune practici în domeniul sustenabilității, dar și a celor care iau decizii comerciale în baza modului în care sunt respectate principiile sustenabilității.

În cadrul platformei se pot compara datele incluse în rapoartele de sustenabilitate (nefinanciare) publicate.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus