Oferte locuri de munca top

Fara autorizatie de construire pentru inca un tip de lucrari

Un nou tip de lucrări va fi exceptat de la obligația obținerii autorizației de construire. Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții urmează să fie modificată, un proiect de ordonanță de Guvern fiind pregătit în acest sens.

În prezent legea prevede nu mai puțin de 19 excepții.

Cea mai recentă modificare a fost făcută în 9 ianuarie anul acesta.

Acum este vorba de o anomalie ce afectează activitățile de întreținere curentă ale tuturor administratorilor de drumuri publice din România (C.N.A.I.R. – S.A., consilii județene, consilii locale).

Inițiatorii noului proiect de modificare a legii consideră că excluderea lucrărilor de întreținere curentă de la posibilitatea executării fără autorizație de construire reprezintă o eroare a legii. Aceasta deoarece sunt lucrări foarte importante în menținerea drumului în stare de confort și siguranță a circulației rutiere.

Din categoria lucrărilor de întreținere curentă fac parte: plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materialele aduse de viituri, curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și podețelor, spălarea și vopsirea indicatoarelor de circulație, văruirea plantațiilor și a accesoriilor, deszăpezirea manuală și mecanică, și altele.

Proiectul de lege are în vedere modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991, astfel:

„k) lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente”.

În prezent, pot fi executate fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii protejate:

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;

c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;

f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;

TOPUL DRUMARILOR

g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;

i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:

trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

k) lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;

l) Abrogată.

m) Abrogată.

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;

o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

p) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070

q) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;

s) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;

ș) lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

t) lucrările de întreținere periodică și reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus