Oferte locuri de munca top

ElectricUp: peste 1.400 de societati vor lua fonduri de 476 mi lei

În prima sesiune de finanțare a programului Electric Up au fost acceptate 1.430 de proiecte, în urma finalizării etapei de evaluare și în limita bugetului aprobat pentru primul ciclu de finanțare (lista atașată la finalul articolului).

Proiectele vizează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp.

Prin program sunt finanțate inclusiv staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Finanțarea totală este de 476 milioane de lei.

Decizia de admis, respectiv respins, va fi comunicată aplicanților prin platforma informatică dedicată. Termenul de depunere a contestației este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității.

În urma procedurii de contestații, listă aplicanților admisi, respectiv respinși va fi modificată.

Nici in constructii salariile nu tin pasul cu cresterea inflatiei

Ministerul Energiei a inițiat deja demersurile pentru suplimentarea bugetului alocat acestui ciclu pentru a finanța și proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate.

Comunicarea cu toți operatorii economici înscriși în Program se va menține prin intermediul platformei informatice, urmând etapa de contractare și depunere a contestațiilor, conform prevederilor Ghidului de finanțare.

Vă amintim faptul că finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului poate fi acordat, la solicitarea beneficiarului, un avans
de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
* cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp

* cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare

* cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
* stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

 

Descărcați aici Lista solicitanților eligibili

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus