Oferte locuri de munca top

Dezvoltatorii imobiliari, sub supravegherea ANPC

Dezvoltatorii imobiliari care oferă contracte de credite către consumatori vor trebui să depună, odată cu cererea de înregistrare la Autoritatea Naționale pentru Protecția Consumatorilor, informații privind numărul contractelor încheiate aflate în curs de derulare și valoarea totală pe care consumatorul trebuie s-o plătească.

Aceasta potrivit Ordinului privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari, emis de președintele ANPC, Bogdan Marcel Pandelică.

După înregistrare, toți dezvoltatorii imobiliari vor transmite ANPC, în perioada 1 ianuarie – 1 martie, raportări anuale care vor cuprinde numărul contractelor de credit încheiate cu consumatori în anul anterior, precum și valoarea totală plătibilă de consumator conform acestor contracte.

De asemenea, raportările trebuie să includă informații privind moneda în care se acordă creditele și costul total al creditului pentru consumator.

Pentru a se înregistra la ANPC, dezvoltatorii imobiliari trebuie să depună următoarele documente:

* certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;

* certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu datele societății, în copie certificată conform cu originalul;

* certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea nr. 359/2004;

* actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;

* dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001;

* cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății;

* declarație pe propria răspundere a administratorului societății comerciale că personalul care interacționează cu clienții în scopul  acordării de credite dispune de cunoștințele și experiența adecvate naturii, extinderii și complexității activității vizate, îndeplinind cerințele prevăzute în anexa nr. 3 la OUG nr. 52/2016;

* procedura de acordare a creditului.

Legea nr. 359 din 2004 se referă la simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice și a celor juridice. Articolul 171 stipulează că biroul unic din Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, pe baza declarațiilor-tip, eliberează solicitanților certificate constatatoare care atestă că: la sediul social sau secundar nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv; sunt îndeplinite condițiile sanitare, sanitar-veterinare, de protecția mediului și a muncii; rezultă modificări intervenite de la declarația-tip anterioară.

De asemenea, același articol din lege mai precizează că certificatele constatatoare se eliberează o dată cu cel de înregistrare și că trebuie eliberat câte unul pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar.

Legea nr. 677 din 2001 se referă la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestora

Ordonanța de Urgență nr. 52 din 2016 se referă la contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și la modificarea și completarea Ordonanței nr. 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Anexa 3 din acest act normativ înșiră cerințele minime pentru personalul creditorilor, al intermediarilor de credite și al reprezentanților desemnați, în materie de cunoștințe și competențe. Spre exemplu, personalul menționat trebuie să aibă cunoștințe corespunzătoare cu privire la: evaluarea garanțiilor, organizarea și funcționarea registrelor funciare, piața din statul membru relevant, standardele de etică în afaceri etc.

Ordinul privind documentația și informațiile necesare înregistrării, precum și modalitatea și termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari a fost publicat în Monitorul Oficial din 18 ianuarie.

Descarca si citeste Ordinul privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării

 

 

 

 

 

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016 (click aici)

Sus