Oferte locuri de munca top

Cum vor fi depuse declaratiile la Fondul pentru mediu

Administrația Fondului pentru Mediu va avea un nou sistem de servicii online pentru comunicarea actelor în format electronic.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii vor utiliza serviciul eTAX – comunicare AFM online, existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Totodată, vor putea fi trimise declarații, cereri sau alte documente.

De asemenea, actele administrativ-fiscale și actele de procedură emise în formă electronică de către AFM vor fi comunicate tot prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului eTAX.

În cazul utilizării eTAX nu va mai fi utilizată şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului de procedură.

În cazul comunicării prin serviciul eTax a actelor administrativ-fiscale ori a actelor de procedură, acestea se consideră comunicate, respectiv îndeplinite, în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului a documentului în eTAX. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului a documentului.

Actele administrativ-fiscale ori actele de procedură se consideră comunicate, respectiv îndeplinite şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul renunţă la serviciul «eTax – comunicare AFM online», dacă renunţarea se efectuează anterior împlinirii termenului de comunicare.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Actele administrativ-fiscale ori actele de procedură emise de Administraţia Fondului pentru Mediu vor fi semnate cu o semnătură electronică calificată, fiind valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administrației Fondului pentru Mediu.

Această modificare va asigura o serie de avantaje, atât pentru contribuabilii / plătitorii la bugetul Fondului pentru mediu, cât și pentru AFM:

* se reduce considerabil timpul necesar pentru emiterea și comunicarea actelor către contribuabilii / plătitorii la bugetul Fondului pentru mediu, precum și timpul necesar pentru ca aceștia să ia cunoștință de conținutul respectivelor acte;

* se reduce considerabil riscul contribuabililor / plătitorilor de a nu intra în posesia actelor emise de Administrația Fondului pentru Mediu și de a nu avea cunoștință de anumite informații esențiale privind situația fiscală proprie.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus