Solplanet x AeroFix

Cum se va putea construi in Delta Dunarii: noile reguli urbanistice

Vor fi modificate regulile de urbanism pentru Delta Dunării, reguli ce au deja o vechime de 12 ani. Oficialii au constatat că vechiul regulament are anumite deficiențe, atât în privinţa modului de construire a clădirilor, cât şi prin faptul că în anumite cazuri nu existau prevederi clare cu privire la interzicerea unor construcţii.

Regulamentul-cadru de urbanism urmează să fie modificat printr-un proiect de Hotărâre a Guvernului.

Structurile de cazare

Vor fi interzise structurile de cazare turistică cu mai mult de 20 de camere. Cele care sunt plănuite să aibă mai multe de 20 de camere vor putea fi divizate în subunități și se vor amplasa în sistem pavilionar.

Pentru orice construcţie cu aria desfăşurată mai mare de 150 mp sau ansamblu de construcții cu aria desfășurată totală mai mare de 300 mp, indiferent de destinatie, va fi obligatorie obținerea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului judeţean.

Prevederi tehnice

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor din zonele rurale din Delta Dunării va fi de 10 m de la cota terenului amenajat în dreptul intrării principale, echivalentul a 3 niveluri, dintre care unul în mansardă/acoperiş, cu condiţia ca raportul dintre dimensiunea orizontală cea mai lungă şi înălţimea clădirii să fie de cel puţin 1,6.

În cazul acoperisurilor realizate din stuf, pentru alte funcțiuni decât cea de locuire înălțimea maximă admisă este de 12m. Aceste prevederi nu se aplică în cazul edificiilor cu caracter de unicat – foișoare, belvederi, faruri sau alte structuri pentru navigație, comunicații și apărare precum şi în cazul edificiilor pentru lăcașuri de cult si a cladirilor agroindustriale.

Panta admisă a acoperişului clădirii va fi de maximum 50%, cu excepţia acoperişurilor realizate din stuf, care pot avea o pantă mai mare pentru scurgerea apelor pluviale spre exteriorul clădirii.

Între proprietățile private vor fi permise împrejmuiri cu înălţimea maximă de 1,8 m. Acestea pot fi transparente, semi-transparente sau opace, din materialele tradiționale (lemn, stuf, vegetație etc.).

În cazul in care studiile geotehnice dovedesc că orice soluție tradițională este neindicată, fundațiile pot fi executate din beton sau beton armat.

Lemnul se poate folosi – cu aspectul său natural sau vopsit – la prispe, acoperişuri şi în decoraţia acestora – traforuri, timpane etc. De asemenea, şarpantele se vor executa obligatoriu din lemn în situatia în care rămân aparente.

Tavanele se recomandă să se execute din grinzi de lemn cu asigurarea unui aspect tradițional și a respectării normelor si reglementărilor tehnice în vigoare.

Acoperişurile vor fi construite cu minimum două ape, paralele cu direcţia lungă a casei. În cazul învelitorilor de stuf, spre stradă se recomandă folosirea timpanelor, de preferinţă decorate cu elemente tradiţionale în funcție de specificul local.

Câmpurile de panouri fotovoltaice, interzise

Va fi interzisă amplasarea parcurilor de panouri fotovoltaice pe suprafețele de teren ale unităților administrativ-teritoriale din Delta Dunării care intră în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Panourile fotovoltaice vor putea fi folosite doar izolat, pentru necesități proprii ale investitorului.

Prin planurile urbanistice generale sau zonale se pot institui zone unde este interzisă montarea panourilor fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor, din considerente de protecție a peisajului și calității arhitecturale.

Descărcați aici Proiectul HG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus