Oferte locuri de munca top

Cum se ajusteaza devizele generale in proiectele cu finantare europeana

O metodologie de ajustare a valorii proiectului pentru proiectele din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM, axele 3-10 a intrat în vigoare.

Aceasta va fi aplicată când beneficiarii vor iniția modificări contractuale prevăzute în OUG nr. 64/2022.

Prevederile vor fi valabile pentru:

* Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

* Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

* Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

* Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

* Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

* Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

* Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

* Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Urgent! Finantari de maxim 500.000 euro pentru utilaje constructii! 23-29 august depunere proiecte

Abordarea metodologică privind ajustarea valorii contractului de finanţare constă în două căi principale:

* Cazul când procedura de atribuire pentru cel puțin un contract nu este publicată.

Acest caz include situaţia în care procedura de atribuire a fost lansată, dar a fost şi anulată astfel încât a trebuit să fie reluată (de exemplu din lipsa de participare a unor operatori economici). În acest caz, alte contracte din cadrul proiectului pot fi semnate sau în curs de atribuire sau cu procedura de atribuire lansată.

* Cazul când pentru toate contractele, fie procedura de atribuire este lansată, fie contractul este atribuit, fie contractul este semnat.

Noua zona industriala, pe mai mult de 3 hectare

Procedură presupune ca etape principale:

– Încheierea unui act adiţional la contractul principal de lucrări

– Utilizarea de către beneficiar a 75% din valoarea eligibilă alocată contractului de finanţare

– Solicitarea de către beneficiar a încheierii unui act adiţional la contractul de finanțare pentru a include o rezervă de ajustare a valorii contractului de finanţare care să corespundă cu valoarea rezervei/rezervelor de implementare din contracte de achiziţie.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus