Oferte locuri de munca top

Urgent! Finantari de maxim 500.000 euro pentru utilaje constructii! 23-29 august depunere proiecte

Șansele de creștere a activității în sectorul de construcții sunt foarte mari în perioada următoare având în vedere cererea mare pentru execuția de lucrări. Cererea este stimulată de finanțările importante din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Pentru a putea beneficia de această conjunctură de piață favorabilă firmele au nevoie să se retehnologizeze.

Acum aveți ocazia să obțineți fonduri europene nerambursabile pentru retehnologizarea firmei.

Puteți solicita granturi pentru investiții în retehnologizare de minim 50.000 euro și maxim de 500.000 euro.

Roxana Mircea, consultant fonduri europene, director general REI Grup atrage atenția firmelor de construcții, producătoare de utilaje, materiale de construcții, etc, că la finalul lunii august începe apelul pentru proiecte aferente ”Investițiilor destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Solicitanții de granturi trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

* au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

* sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

* se angajează să asigure desfășurarea activității curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

* nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019.

* nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

* se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

* minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

* nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

Contactați-ne

REI FINANCE ADVISORS S.R.L. Consultanță fonduri europene și scheme de ajutor de stat , 0755.046.434 , www.reigrup.ro

 

Pentru ce puteți obține granturi:

Cheltuieli pentru investiţia de bază:

* Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe);

* Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

* Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

* Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

Cheltuieli cu transformarea digitală

*Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

* Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

* Achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii;

* Achiziționarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;

* Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand.

* Cheltuieli notariale;

* Cheltuieli pentru consultanţă;

* Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

* Cheltuieli cu auditul financiar și auditul de sisteme de management de mediu;

* Cheltuieli cu serviciile GDPR – dacă acestea sunt necesare și se vor externaliza;

Un comentariu;

Sus