Oferte locuri de munca top

Contracte de 326 mil euro pentru strazile Capitalei

Străzile, partea carosabilă și trotuarele din municipiul București vor fi reparate pe parcursul a patru ani, lucrările fiind estimate la un maxim de 326 milioane de euro.

Astfel, realizarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor de reparații pe străzile din cele șase sectoare ale Capitalei fac obiectul unui acord-cadru pentru atribuirea căruia a fost lansată astăzi o procedură de achiziție publică.

Valoarea estimată este de maxim 1.613.931.143 lei fără TVA.

Autoritatea contractantă este Administrația Străzilor București, serviciu public de interes local al Municipiului București, organizat ca instituție publică cu personalitate juridică.

Finanțarea este din fonduri bugetare.

Acordul cadru este împărțit pe șase loturi, fiecare sector având un lot.

Valorile maxime per lot sunt:

* Sectorul 1 – 355.212.087 lei fără TVA

* Sectorul 2 – 163.036.599 lei fără TVA

* Sectorul 3 – 355.212.087 lei fără TVA

* Sectorul 4 – 129.167.841 lei fără TVA

* Sectorul 5 – 355.212.087 lei fără TVA

* Sectorul 6 – 256.090.438 lei fără TVA

O mana de ajutor pentru plata salariilor

Potrivit documentației procedurii de achiziție publică, în limita acestui buget, fiecare Primărie de sector va realiza lucrări la sistemul rutier, care includ dar nu se limtează la:

* proiectarea planului de reparații

* elaborarea documentațiilor tehnico-economice, care acordă importanță deosebită calității materialelor de lucru, a lucrărilor, a modului de realizare, testare și verificarea a acestor lucrări

* desfacerea suprastructurii existente – asfalt, beton, pavele din beton, pavaje din piatră naturală

* desfacerea ancadramentelor existente – borduri din beton sau din piatră naturală

* săpături mecanice și manuale pentru îndepărtarea straturilor existente

* amenajarea patului de drum și realizarea infrastructurii rutere

* realizarea suprastructurii sistemului rutier alcătuită, de regulă, din două straturi de asfalt (legătură și uzură)

* aducerea la cotă a elementelor rețelelor ediliare (capace de cămine, guri de scurgere, răsuflători de gaze)

Criteriul de atribuire al acordului-cadru este „cel mai bun raport calitate-preț” stabilit  după factorii:

* prețul ofertei (55%)

* norma de poluare (NP) pentru Repartizor mixtura asfaltica (15%)

* norma de poluare (NP) pentru Cilindru lis – lis (15%)

* experiența deținută de managerul de proiect (15%)

Această licitație va fi cu multiplii câștigători, încheierea acordului cadru făcându-se cu primii doi ofertanți clasați pe primele două locuri pe fiecare lot in parte.

Astfel, ofertanții își asumă prioritizarea loturilor înțelegând că încheierea acordurilor cadru este condiționată de acest aspect. Comisia de evaluare va ține cont de tabelul prezentat pentru stabilirea loturilor pe care le va atribui unui ofertant clasat pe primul loc la mai multe loturi.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este 12 noiembrie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

 

Sus