Oferte locuri de munca top

O mana de ajutor pentru plata salariilor

Cristian Ștefănescu, director general al Casei Sociale a Constructorilor

Cheltuielile salariale vor deveni din ce în ce mai mari pe măsură ce firmele autohtone încearcă să se apropie de nivelul oferit de către angajatorii din străinătate muncitorilor români.

 

 

 

În sectorul construcțiilor, un ajutor important pentru plata salariilor îl asigură Casa Socială a Constructorilor.

Este destul de greu pentru firmele românești să își plătească salariații la fel ca angajatorii străini. De exemplu, în Germania, țară care atrage mare parte din forța de muncă în construcții, nivelul salariului minim pentru sectorul construcțiilor a fost majorat de la 1 mai anul acesta la 12,85 euro/oră pentru muncitorii necalificați și la 15,7 euro/oră pentru muncitorii calificați. Este al patrulea an consecutiv în care Germania majorează salariul minim din construcții.

În România, salariul mediu brut în construcții a evoluat de la 5,1 euro/ora în iulie 2019, la 5,2 euro/ora în iulie 2020 și la 5,4 euro/ora în iulie 2021, potrivit datelor furnizate de INS, cursului de schimb mediu lunar BNR și unui program standard de lucru de 168 ore pe lună.

Nu numai că există o presiune puternică pe creșterea salariilor în construcții, dar există și perioade în care nu se lucrează dat fiind caracterul oarecum sezonier al activității, precum și stările de alertă/urgență care au marcat ultimii doi ani.˝

Cheltuială cu salariile este redusă prin Casa Socială a Constructorilor

Firmele de construcții pot economisi până la 50% din cheltuiala cu salariații care beneficiază de protecție socială, pe perioada de întrerupere a activității din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stărilor de alertă/urgență.

Aceasta pentru că, pe lângă contribuțiile angajatorilor și ale angajaților, o parte din indemnizațiile plătite de CSC sunt asigurate din alte surse, potrivit legislației în vigoare. Este vorba de contribuțiile plătite de beneficiari, precum și de fonduri din repartizările suplimentare realizate din administrarea activelor financiare ale CSC.

Anul trecut, de exemplu, aproape 40% din totalul fondurilor CSC au provenit din cota de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul  general al lucrării, cotă pe care o plătesc beneficiarii de investiții conform HG 907/2016.

Această cotă este repartizată fiecărui constructor care a contribuit la realizarea lucrării!

Indemnizația plătită de Casa Socială a Constructorilor se ridică la 75% din media pe ultimele trei luni a salariului de bază brut și se acordă proporțional cu întreruperea activității.

Perioada de întrerupere a activității este în intervalul 1 noiembrie – 31 martie anul viitor, în limita a 120 de zile calendaristice ce pot fi repartizate consecutiv sau fracționar. Perioada se extinde de drept cu durata stării de urgență/alertă instituită la nivel național.

Dat fiind volumul redus de muncă pe perioada de iarnă, mai ales în perioada sărbătorilor, respectiv 15 decembrie – 15 ianuarie,  salariații pot beneficia de protecție socială.

Cele mai multe dintre firmele de construcții interesate să asigure protecție socială angajaților lor pe perioada întreruperii activității sunt din domeniul infrastructurii rutiere, de mediu, feroviară, al construcțiilor hidrotehnice, al exploatărilor de agregate, al îmbunătăților funciare etc.

Fără taxe sau cotizații

Firmele membre ale CSC virează contribuția în funcție de necesarul de protecție socială. Această contribuție este deductibilă fiscal, fiind inclusă în costurile de producție.

Aderarea la Casa Socială a Constructorilor nu presupune vreo plată de taxe sau cotizații. Contribuția virată de angajatori și angajați este returnată prin includerea în indemnizațiile plătite de CSC pe perioadele de protecție socială.

Cristian Ștefănescu, director general al Casei Sociale a Constructorilor, a declarat :

“CSC este un partener solid,  de încredere, cu o fundație financiară puternică și stabilă pentru jucătorii din sectorul construcțiilor și de producere a materialelor de construcții: dezvoltatori sau investitori, companii, salariați.

Încercăm să răspundem provocărilor ce stau în fața sectorului de construcții și necesității de adaptare a organizației la noile tendințe. CSC trebuie să devină un promotor în dezvoltarea competențelor profesionale ale salariaților impuse de digitalizarea, tehnologizarea și standardizarea sectorului de construcții.

CSC  nu este doar un administrator al fondului de protecție, ci se implică activ și în noua  viziune de dezvoltarea conceptuală, tehnologică și de standardizare Building Information Modeling (BIM) a sectorului de construcții. “

Fondurile sunt accesate în cel mult 48 de ore

Este extrem de simplă modalitatea prin care sunt accesate de către firmele de construcții fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor.

Sunt numai trei documente. În primul rând se transmite CSC o notificare de plată. Aceasta este însoțită de un tabel centralizator cu salariații care primesc indemnizațiile. În plus, se adaugă decizia administratorului sau consiliului de administrație, după caz, privind utilizarea fondurilor pentru protecția socială.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, în cel mult 48 de ore firmele primesc în contul lor banii pentru protecția socială.

Constructorii beneficiază de sprijinul autorităților contractante

Numai prin intermediul Casei Sociale, constructorii pot beneficia de sprijinul acordat de către autoritățile contractante care, conform legislației, prelevează cota de 0,5% din valoarea devizul de construcții, cu corespondent în devizul general al proiectelor de investiții.

Atât firmele de construcții, cât și beneficiarii sunt interesați să finalizeze investițiile în condiții de calitate și la termenele stabilite. Ca urmare, au nevoie de forță de muncă stabilă, de fidelizarea lucrătorilor calificați. De aceea, legiuitorul a stabilit măsuri de protecție socială a angajaților din construcții.

Este de fapt un parteneriat între constructori și beneficiari. Un parteneriat în care beneficiarul înțelege că plata cotei de 0,5% prinsă în devizul de construcții conform legii îi creează condițiile să își realizeze proiectele de investiții pe care și le-a propus, la timp și cu lucrători calificați.

În plus, cheltuiala de 0,5% din deviz este eligibilă la finanțarea din fondurile europene a proiectelor de investiții.

Autoritățile publice, beneficiarii proiectelor de investiții, au de câștigat din faptul că firmele de construcții aderă la CSC. Aceasta pentru că indemnizațiile de protecție socială sunt asimilate salariilor pentru care se plătesc taxele și impozitele aferente. În plus, beneficiind de protecție pe perioada întreruperii lucrului, se stabilizează forța de muncă din zonă. Dacă își pierd locul de muncă iarna sau în starea de urgență/alertă, muncitorii se văd nevoiți să își caute de lucru în străinătate sau în alte zone ale țării. De regulă, muncitorii de pe șantiere sunt din localitățile situate în apropierea șantierelor. Prin urmare, autoritățile își protejează cetățenii.

De asemenea, se reduce munca nedeclarată întrucât pot primi indemnizații numai lucrătorii angajați cu carte de muncă.

Angajați stabili și mai bine calificați

Casa Socială a Constructorilor este o organizație constituită cu participarea egală și liberă a federațiilor sindicale și a federațiilor patronatelor reprezentative la nivelul sectorului de construcții și/sau producerea materialelor de construcții.

Una dintre cele mai mari probleme atât a sindicatelor, cât și a patronatelor din construcții este criza de lucrători calificați.

Legislația în baza căreia funcționează CSC a fost modificată anul trecut pentru a permit completarea statului cu un nou obiect de activitate, și anume susținerea formării profesionale continue, ca o componentă a politicilor sociale.

Astfel, firmele membre CSC vor putea fi susținute în demersurile lor de pregătire profesională a angajaților.

Alături de Federația Patronatelor din Construcții și Universitatea Tehnică de Construcții București, Casa Socială a Constructorilor este membru fondator al cluster-ului TEC (Technology Enabled Construction).
Misiunea acestei organizații include calificarea personalului și adoptarea unor tehnici inovative de proiectare-execuție, prin implementarea unor activități de cercetare-dezvoltare.

Reprezentarea intereselor în fața autorităților centrale

Calitatea de membru al Casei Sociale a Constructorilor dă posibilitatea firmelor de construcții să beneficieze de reprezentare la nivel național, în relația cu autoritățile centrale, precum și de consultanță sau diverse informații.

Aceasta pentru că CSC este o creație a dialogului social, prin partenerii săi Federația Patronatelor Societăților de Construcții (FPSC) și Federația Generală a Sindicatelor „Familia”(FGS Familia).

Anul trecut Casa Socială a Constructorilor a acordat un număr de peste 28 de mii de indemnizații, valoarea medie a indemnizațiilor fiind de 1.868 lei pe salariat.

Valoarea totală a indemnizațiilor plătite a fost de circa 52,37 milioane lei, echivalent a peste 10 milioane de euro.

Indemnizațiile au fost plătite atât pentru întreruperea activității din cauza condițiilor nefavorabile de lucru (circa 80%), cât și în condițiile stării de urgență și alertă.

 

 

Sus