Oferte locuri de munca top

Contestatii in achizitii publice: scopul constituirii cautiunii

Au fost aduse clarificări legate de scopul constituirii cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică. Clarificările au fost făcute printr-o notificare emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP.

Conform reglementărilor, sub sancţiunea respingerii contestației, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie cauțiunea, în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Scopul acesteia îl reprezintă protejarea autorităților/entităților contractante, precum și a operatorilor economici participanți la procedură de riscul unui comportament necorespunzător al contestatarilor (contestații vădit nefondate/prin care se urmărește tergiversarea atribuirii contractului de achiziție publică/sectorial).

Cuantumul cauțiunii este reglementat de prevederile art. 611 alin. (1)-(22) din Legea nr. 101/2016.

În situația în care contestația este respinsă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, persoana care se consideră vătămată și utilizează calea de atac nu trebuie să constituie o cauţiune suplimentară.

Lucrarile de instalatii se scumpesc din cauza materialelor

În cazul în care calea de atac este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauţiunea, pentru soluţionarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauţiune egală cu 50% din cauţiunea prevăzută la art. 611 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

În situația în care autoritatea/entitatea contractantă consideră că, prin depunerea contestației la CNSC, i-au fost cauzate prejudicii, aceasta poate întreprinde demersuri pentru obligarea contestatarului la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Astfel, autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea formulării unei cereri pe cale separată la instanța competentă material și teritorial pentru obligarea contestatorului la plata despăgubirii cuvenite, în termen de maxim de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului (fie prin neatacarea acesteia în termen de 10 zile, prin plângere, la instanța competentă, fie prin respingerea plângerii împotriva acesteia de către instanță).

De asemenea, simpla respingere a unei contestații nu echivalează cu reaua credință, astfel încât autoritatea/entitatea contractantă va trebui să dovedească atât reaua credință a contestatorului, cât și existența și întinderea prejudiciului.

Cauțiunea prevăzută la art. 611 din Legea nr. 101/2016 își dovedește utilitatea numai dacă autoritatea/entitatea contractantă solicită instanței constatarea existenței unui prejudiciu cauzat de operatorul economic care a depus contestația respinsă, precum și plata despăgubirilor pentru repararea acestuia.

La solicitarea autorității/entității contractante, cererea de eliberare a cauțiunii va fi respinsă de Consiliu până la soluționarea definitivă a litigiului având ca obiect obligarea contestatorului la plata despăgubirii cuvenite.

În situația în care autoritatea/entitatea contractantă nu urmărește obligarea contestatorului la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestației, aceasta are obligația de a declara în mod expres acest lucru, ca răspuns la solicitarea contestatorului sau a Consiliului, în termen de două zile de la data formulării solicitării.

Achizitii publice: furnizor si subcontractant, in interpretarea autoritatilor contractante

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Un comentariu;

  1. Broantes said:

    Cautiunea inca o piedica introdusa in calea celor care vor sa conteste abuzurile functionarilor care butoneaza licitatiile mascate de „protejarea autorităților/entităților contractante, precum și a operatorilor economici participanți la procedură de riscul unui comportament necorespunzător al contestatarilor” dar cum e aparat ofertantul de abuzurile functionarilor care stiu ca nu patesc nimic si se judeca si fara bani si sub masca apararii interesului public butoneaza licitatiile si stabilesc conditii abuzive vezi draga doamne apara interesul public !

Sus