Oferte locuri de munca top

Ce se schimba pentru controlul ex-ante

Vor fi modificate normele de aplicare a funcției de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor finanțate din fondur publice.

Este vorba de contractele și acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor și a acordurilor-cadru sectoriale, precum și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Schimbările urmează să fie făcute printr-un proiect de Hotărâre de Guvern.

Ce modificări au fost propuse

Activitatea de control ex-ante a procesului de atribuire ar urma să se finalizeze, după caz, la data înştiinţării cu privire la încheierea contractului, data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a procedurii şi/sau la data încheierii actului adiţional pentru modificări ale contractului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de control ex ante, verificatorii ex-ante vor întocmi o adresă cu privire la măsurile de remediere adoptate de către autoritatea contractantă care se transmite Agenţiei Naţionale de Integritate

Echipa de control ex-ante

Pentru fiecare procedură de atribuire, respectiv modificare contractuală, inclusă în programul de verificare, vor fi imputerniciți verificatori ex ante, aceștia constituindu-se într-o echipă de control, formată astfel:

*un verificator ex ante care verifică procesul de atribuire;

* un verificator ex ante care verifică derularea procedurii de atribuire, respectiv a modificărilor contractuale.

Schimbări pentru aplicarea metodologiei de selecție

Metodologia de selecţie va fi aplicată în fiecare zi lucrătoare, pentru:

* documentaţiile de atribuire înregistrate în ziua precedentă în SEAP, care au valoare estimată mai mare decât pragul de achiziție directă;

* înştiinţările primite de la autorităţile contractante privind inițierea unor negocieri fără publicare prealabilă sau a unor modificări contractuale, înregistrate la ANAP în ziua precedentă și au valoare estimată mai mare decât pragul de achiziție directă.

Desfășurarea activității de control ex ante al documentației de atribuire

Controlul ex ante al documentației de atribuire va fi efectuat în termen de 9 zile lucrătoare de la data selectării documentației de atribuire.

Prin intermediul SEAP fi transmise rezultatele verificării aspectelor de calitate și de regularitate autorității contractante, respectiv avizul conform semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Toate modificările le găsiți în proiectul HG – descărcați aici:

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus