Oferte locuri de munca top

Ce obligatii noi vor avea titularii autorizatiilor de construire

Titularii autorizațiilor de construire/desființare vor avea noi obligații în ceea ce privește deșeurile din construcții. Modul de gestionare a deșeurilor provenite din activitatea de construire și demolare, precum și diversele obligații și sancțiuni ale titularilor și autorităților administrative fac subiectul unui proiect de lege inițiat de Ministerul Mediului.

Astfel, titularul autorizației de construire/desființare va trebui să asigure transportul și finanțarea gestionării deșeurilor, să actualizeze planul de gestionare pe parcursul lucrărilor, dar și să reducă generarea de deșeuri din activităţi de construire luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Titularul activității de construire sau operatorul sunt obligați să transmită un raport la finalizarea construcției, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții/nota de constatare a finalizării desființării construcțiilor sau, după caz, anual dacă construcţia durează mai mult de un an, privind realizarea obiectivelor prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta lege, autorității emitente a autorizației de construire/desființare și agenției locale pentru protecția mediului.

O veste bună pentru investitori

Prin obținerea unui certificat ECO va putea fi scutită plata impozitului pentru clădirea respectivă pe o perioadă de 2 ani. Aceasta se poate obține în cazul în care la construcție s-au folosit cel puțin un procent de 30% materiale reciclate provenite de la punctele de colectare și tratare a deșeurilor de construcții, calculat la cantitatea totală de materiale de construcții utilizate. Certificatul va fi oferit de către agenția locală pentru protecția mediului care a emis acordul de mediu.

Obligaţii anuale pentru pregătirea, pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcție și demolări:

  1. a) minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020;
  2. b) minim 75% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020 și după.

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

Planurile de gestionare: pentru ce proiecte se aplică

Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire sunt obligatorii pentru:

* Proiectele de construcții dacă suprafața construită desfășurată depășește 200 mp sau

dacă respectivele proiecte fac parte din documentații urbanistice elaborate pentru mai

mult de două imobile care se realizează etapizat;

* Proiectele care implică desființare, renovare, recondiționare a clădirilor care generează un volum de cel puțin 100 mc de deșeuri provenite din activități de construire;

* Proiectele de inginerie civilă care generează un volum de cel puțin 200 mc de deșeuri

provenite din activități de construire.

Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire, avizate de către agenția locală pentru protecția mediului, se depun la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia.

Sancțiuni și impedimente

Nerespectarea noilor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amenzi începând de la 2.000 lei până la 30.000 lei.

Totodată, este propusă interzicerea emiterii autorizației de construire/desființare în lipsa planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire. Excepție fac proiectele care nu se supun celor trei tipuri enumerate mai sus.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege privind gestionarea deșeurilor din construcții

 

 

 

Citiți și:

Cum merg vanzarile in zona de sud a Bucurestiului

Proprietarii unui teren cauta asociat pentru construirea a 5 blocuri in Capitala

Cerere de apartamente noi la malul marii se mentine ridicata

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus