Oferte locuri de munca top

Castigator desemnat pentru elaborare DALI de aproape 4 mil lei

Pentru proiectarea lucrărilor de sporire a eficienței economice și a siguranței feroviare pe două loturi de cale ferată au fost desemnate ofertele câștigătoare, a anunțat Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Câștigătoarea procedurilor de licitaţie publică pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creşterea nivelului de centralizare al instalaţiilor de semnalizare feroviară a fosrt desemnată asocierea Ispcf SA (lider de asociere) – Baicons Impex SRL.

Cele două loturi sunt:

* Lot 8 – Stații CF: Lot 3 – Sucursala Regională CF Cluj,

* Lot 6 – Stații CF: Lot 1 – Sucursala Regională CF București.

Pentru lotul 8, oferta financiară a fost de 3,017 milioane de lei fără TVA, iar pentru lotul 6 a fost de 881.334 lei fără TVA (criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț).

Sursa de finanțare este asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă.

Durata contractelor va fi de 9 luni, de la data de începere a prestării serviciilor.

Prin aceste contracte se vor implementa sisteme de centralizare electronică în stațiile CF Bușag, Acâș, Vișeul de Jos, Diosig, Biharia și Halmeu, de pe raza SRCF Cluj și în stațiile CF Târgoviște și Nucet, de pe raza SRCF București.

TOPUL DRUMARILOR

Modernizarea instalațiilor de siguranță aferente căii ferate existente (atât a celor din stații cât și a celor din interstații) are rolul de a crește siguranța traficului feroviar dar și creșterea capacității sectoarelor feroviare prin utilizarea echipamentelor moderne.

Din punct de vedere al beneficiilor centralizării electronice, se evidențiază pe lângă componentele de siguranță și capacitate și scăderea semnificativă a cheltuielilor companiei cu personalul și întreținerea, ceea ce conduce la o mai eficientă utilizare a fondurilor pentru asigurarea unei infrastructuri feroviare atractive, pentru operatorii de transport pe calea ferată și beneficiarii acesteia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus