Oferte locuri de munca top

Cadastru: unele modificari de tarife

Tarifele unor servicii prestate de către Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor fi modificate.

În prezent prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a terenurilor agricole şi forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar, este scutită de plata tarifului în cazul în care serviciul este prestat în regim normal.

De această scutire ar urma să beneficieze și serviciul de atribuire număr cadastral și deschidere a unei noi cărți funciare pentru imobilele din zona de carte funciară veche, concomitent cu preluarea înscrierilor active din cărțile funciare.

În regim de urgenţă furnizarea acestui serviciu va presupune plata unui tarif în cuantum de 480 lei.

De asemenea, în prezent, produsele cartografice care se regăsesc pe Geoportalul INSPIRE sunt cu titlu gratuit pentru cei care nu desfășoară activități comerciale, respectiv pentru instituțiile publice.

În situația în care serviciile sunt utilizate în realizarea unor produse comerciale derivate, ANCPI ar urma să beneficieze de 10% din valoarea produsului derivat comercializat. Propunerea reiterează o reglementare similară ce a fost abrogată în anul 2019. Este vorba despre următoarele seturi de date:

* TopRo50 și TopRo100 (vizualizare și descărcare);

* TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare);

* modelul numeric al terenului (vizualizare și descărcare);

* RENNS (vizualizare);

* RELUAT (vizualizare și descărcare);

* limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare);

* limita intravilanului (vizualizare).

Un nou parc fotovoltaic va fi realizat cu peste 31 mil euro

În acelasi timp, luând în considerare faptul că ANCPI deține date geospațiale rezultate ca urmare a derulării proiectului LAKI II, ce presupune obținerea de “Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrare UE” pentru monitorizarea mediului, planificare și control integrat și aflate în descărcare pe geoportal, seturile de date enumerate mai sus vor incluse și LAKI II Ortofotoplan, LAKI II modelul numeric al terenului (LAKI II MNT) ca rezultate ale proiectului LAKI II (vizualizare și descărcare).

Acest demers va permite consumatorilor accesul direct la informație, în condiții controlate, incluzând procesul de licențiere de utilizare a datelor deschise, astfel încât datele gestionate de ANCPI vor contribui rapid la creșterea calității serviciilor furnizate.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus