Oferte locuri de munca top

Ajustarea preturilor in devizele proiectelor POIM

Proiectele de infrastructură finanțate prin POIM vor putea beneficia de posibilitatea de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale pe o perioadă mai lungă de timp decât cea stabilită inițial.

În plus, un nou capitol din metodologia de ajustare a prețurilor detaliază cum se face ajustarea prețurilor în cazul proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020.

O nouă anexă conține recalcularea valorii estimate în prețuri 2022 și a rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2022-2023, potrivit unui proiect HG.

Astfel, pentru ca proiectele de infrastructură finanțate din POIM să fie implementate până la 31 decembrie 2023 și pentru a atinge țintele, beneficiarii vor putea solicita majorarea valorii totale eligibile a contractelor / deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț până în anul 2023. Legea în vigoare prevede această posibilitate până în luna mai acestui an.

Reevaluare de oferta pentru SF-ul lucrarilor de dezvoltare a unui port

Lipsa modificării termenului ar conduce la imposibilitatea alocării unor resurse suplimentare, limitând posibilitatea deblocării implementării proiectelor și va avea ca efect neîndeplinirea obiectivelor în termenele stabilite prin documentele programatice cu consecința recuperării de către Comisia Europeană a sumelor decontate până în prezent, respectiv corecții financiare suplimentare aplicate României.

De asemenea, va fi introdus un nou capitol privind ajustarea prețurilor în cazul proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Obiectivul Specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”.

În acest mod, va fi permisă ajustarea prețurilor în baza cărora s-au elaborat Studiile de Fezabilitate și Devizele Generale. Având în vedere caracterul relativ omogen al proiectelor din obiectivul specific respectiv, este propusă o metodologie de ajustare standard, simplificată.

Ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii: noi prevederi

În lipsa unei astfel de măsuri, proiectele de infrastructură publică finanțate din  Obiectivul Specific 8.2 al POIM nu se vor putea implementa până la 31 decembrie 2023, în condițiile în care fazarea acestora în perioada programatică 2021-2027 este imposibilă, întrucât acest tip de intervenție nu va fi eligibilă în acea perioada programatică.

 

Descărcați aici Proiectul

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus