Oferte locuri de munca top

Ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii: noi prevederi

Au fost stabilite etapele de analiză și de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție publică, precum și de decontare a lor de la bugetul de stat, pentru proiectele de investiții finanțate prin POR (fisier atasat).

Este vorba de dosarul achiziției sau al actului adițional la contractul de achiziție publică pentru proiectele la care sunt indentificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare, nu sunt identificate astfel de economii sau sunt identificate economii parțiale.

Acest dosar va cuprinde, pe lângă nota justificativă, și actul adițional încheiat între Autoritatea Contractantă și Contractor (inclusiv documentele care stau la baza acestuia) și centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate, la data actului adițional.

Documentația aferentă dosarului trebuie să individualizeze și valoarea suplimentară estimată cu care va fi ajustat contractul de lucrări, determinată de creșterea cheltuielilor cu materialele.

Ce se întâmplă după analiza dosarului

Ulterior finalizării analizei dosarului achiziției/actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial/acordul cadru de lucrări la OI, beneficiarii pot iniția în SMIS procedura de modificare a contractului de finanțare, în funcție de situația aplicabilă:

* proiecte la care sunt indentificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare

* proiecte pentru care nu sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare

* proiecte la care sunt identificate parțial economii/posibilitatea unor realocări bugetare.

Organismul Intermediar va analiza apoi propunerile de modificare conform procedurii de monitorizare în vigoare.

O atenție specială va fi acordată cuantumului ce va fi individualizat de beneficiari ca reprezentând valoarea suplimentară estimată cu care va fi ajustat contractul de lucrări, în urma aplicării formulei de ajustare, precum și valorii solicitate în vederea suportării de la bugetul de stat.

Noua unitate de productie, de peste 9 mii mc, a unei multinationale

În cadrul solicitărilor de încheiere a actului adițional, beneficiarii vor evidenția valorile suplimentare estimate cu care va fi ajustat contractul de lucrări, defalcate în funcție de surse (eligibile și neeligibile).

Decontarea de la buget

În vederea decontării de la bugetul de stat a sumelor reprezentând ajustări neeligibile aferente unor cheltuieli eligibile se va proceda astfel:
* Beneficiarii solicită decontarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând valoarea nerambursabilă corespunzătoare ajustărilor neeligibile aferente unor cheltuieli eligibile numai prin cereri de rambursare completând formularul cererii de rambursare, specific PI din care este finanțat proiectul.

* Suma aprobată în vederea decontării de la bugetul de stat va fi determinată numai după aplicarea corecțiilor financiare/reducerilor procentuale stabilite pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile cadru de lucrări în cauză.

* După efectuarea verificărilor, AM va autoriza și plăti de la bugetul de stat valoarea
nerambursabilă, conform contractului de finanțare, aferentă ajustărilor neeligibile
corespunzătoare cheltuielilor eligibile.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus