Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Verificarea procedurilor de atribuire

Verificarea procedurilor de atribuire, precum și a modificărilor aduse contractelor de achiziții publice aferente Planului național de redresare și reziliență al României (PNRR)

se va face prin măsuri intrate recent în vigoare.

Acestea sunt măsuri aplicabile situațiilor în care a fost exercitat controlul ex ante de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, precum și măsuri aplicabile situațiilor în care nu a fost exercitat acest control.

Listele de verificare vor fi utilizate de către personalul desemnat la nivelul coordonatorilor de investiții pentru verificarea achizițiilor publice desfășurate de autoritățile contractante.

De asemenea, vor fi utilizate și pentru verificarea procedurilor derulate de unitățile de implementare, de către coordonatorii de investiții care implementează direct investițiile aferente Planului național de redresare și reziliență al României.

 

Global Investment Group Bucuresti – focusati pe performanta!

Printrele altele verificările vizează:

* Modificările aduse contractului care sunt substanțiale și/sau nu mai sunt în consonanță cu scopul inițial al investiției și/sau schimbă caracterul general al contractului

* Contractul subsecvent nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile din acordul-cadru

* Introducerea unui nou subcontractant pe parcursul derulării contractului cu încălcarea prevederilor legislației privind achizițiile publice/sectoriale

* Documentația de atribuire conține toate elementele prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale

* Atribuirea unui contract de achiziție publică/sectorială/acord-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare/anunț de participare simplificat, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit legii

* Încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de lege

* Utilizarea altor criterii de calificare și selecție și a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute de lege

* Oferta câștigătoare depășește valoarea estimată, peste procentul prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice

* Utilizarea altor criterii de calificare și selecție și a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute de lege.

ALPHA BUILDERS Constanta ghidati de calitate: Blocurile turn reprezinta ”perlele coroanei”

 

 

Descărcați aici

Sus