Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: recomandari pentru garantia de buna executie si de participare

Legalitatea activităților de intermediere în asigurare trebuie analizată de către autoritățile contractante, mai ales în contextul în care în ultima perioadă mai multe entități nu au fost autorizate în acest domeniu de activitate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru constituirea garanției de bună execuție și a garanției de participare, societățile de asigurare supravegheate de ASF și care au dreptul să desfășoare activități de asigurare pe teritoriul României, cât și entitățile notificate care au dreptul să desfășoare activități de asigurare pe teritoriul României prin intermediul libertății de a presta servicii sau în baza dreptului de stabilire, pot fi verificate prin consultarea Registrului Societăților de Asigurare și a Registrului Asigurătorilor și Intermediarilor din S.E.E. accesând următoarele linkuri:

https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigurători-și-intermediari-principali;

https://www.asfromania.ro/ro/a/1737/asiguratori-si-intermediari-din-see .

Cum se constituie cautiunea in contestatiile din procedurile de achizitie publica

În ceea ce privește scrisorile de garanție bancară emise sub sigla unor entități cu sediul în alte state membre UE și/sau alte state terțe, Banca Națională a României recomandă ca autoritățile/entitățile contractante să consulte toate bazele de date disponibile, în vederea identificării capacității financiare reale a emitenților scrisorilor de garanție sus-menționate.

În cazul în care sunt identificate societăți de asigurare și/sau brokeri prin intermediul cărora se primesc oferte și care nu se regăsesc în registrele publice menționate anterior, ANAP recomandă sesizarea cât mai rapidă a ASF și furnizarea de informații privitoare la societatea de asigurare respectivă, intermediarul prin care a fost primită oferta, și orice documente disponibile furnizate de către aceștia.

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus