Oferte locuri de munca top

Cum se constituie cautiunea in contestatiile din procedurile de achizitie publica

Modalitatea de constituire a cauțiunii în cazul contestaţiei formulată pe cale administrativ-jurisdicţională, respectiv privind stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul contestaţiei formulată pe cale judiciară, a fost explicată de către oficiali (document atașat).

Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională

Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza C.N.S.C. în vederea anulării actului autorităţii contractante.

De asemenea, poate solicita obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim.

În acest caz persoana care se consideră vătămată are obligația de a constitui o cauţiune.

Reabilitarea unei cladiri monument istoric va costa aproape 16 mil euro

Termenul de constituire este de maximum 5 zile de la data sesizării C.N.S.C. pentru soluţionarea contestaţiei.

Cuantumul cauțiunii este de 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de anumite praguri prevăzute de lege.

În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul cauțiunii se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.

În cazul unei proceduri de atribuire împărţite pe loturi, cuantumul cauțiunii se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.

În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, cuantumul cauțiunii se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat.

Cauțiunea în cazul căilor de atac

* în cazul în care contestaţia a fost respinsă de către C.N.S.C., persoana care se consideră vătămată și care utilizează calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, după caz, nu trebuie să constituie o cauţiune suplimentară.

* în cazul în care calea de atac este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauţiunea, pentru soluţionarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauţiune egală cu 50% din cauţiunea prevăzută la art. 611 alin. (1) din aceeași lege.

* autorităţile contractante sunt scutite de la depunerea cauţiunii.

Un mare producator de materiale de constructii va exploata mai multe agregate minerale

Neconstituirea cauțiunii în termenul și în cuantumul prevăzute de lege atrage respingerea contestaţiei formulate.

Reținerea cauțiunii

Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua demersurile necesare pentru reţinerea cauţiunii constituite la C.N.S.C. de către operatorul economic care a depus contestaţia, în vederea şi în limita acoperirii prejudiciilor create de întârzierile înregistrate în finalizarea procedurii de atribuire, în situaţia în care contestația depusă în cadrul procedurii de achiziție publică este respinsă în mod definitiv.

Taxa judiciară de timbru în cazul căilor de atac:

* recursul formulat împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiei se taxează cu 50% din taxa prevăzută la art. 521 alin. (1) sau alin. (2) din Legea nr. 101/2016, după caz.

* recursurile formulate de autorităţile contractante sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus