Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: modificari ale clauzelor contractelor

În clauzele specifice anumitor contracte de achiziție, cu finanțare din fonduri publice, vor fi făcute mai multe modificări. Acestea vor fi aprobate azi de Guvern.

Modificările sunt necesare pentru a clarifica situația legată de dificultățile întâmpinate în circuitul fluxului de numerar în cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes național.

Certificate de plată

Cuantumul reținut din fiecare Certificat de plată va fi redus, dar nu va fi eliminat. Reducerea este de la 10% la 5%.

Executivul susține că nu vor fi eliminate în integralitate prevederile referitoare la reținerile monetare, deoarece, în lipsa altor garanții suficiente, vor exista în mod cert consecințe negative semnificative asupra bunei implementări a contractelor de lucrări atât din punct de vedere al implicațiilor juridice, cât și cu privire la calitatea materialelor puse în operă și implicit a lucrărilor executate (care rămân negarantate sau garantate cu sume modice și/sau insuficiente).

TOPUL DRUMARILOR

Garanții de Bună Execuție

Indiferent dacă a fost sau nu realizată recepția la terminarea lucrărilor, când cuantumul garanției de bună execuție constituită prin rețineri succesive, cumulat cu cuantumul garanției pentru sumele reținute atinge pragul de 10% din prețul contractului, autoritatea contractantă nu va mai reține în continuare sume din certificatele de plată.

Cuantumul acestora se va transfera în contul de disponibil deschis la dispoziția autorității contractante în care a fost constituită garanția de bună execuție după semnarea contractului.

În situația în care este atins pragul de 10% și în condițiile în care pentru sumele reținute antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, acesta are obligația să le modifice în instrument de garantare de bună execuție în termenul stabilit de beneficiar.

Se va renunța la reținerile monetare doar în condițiile în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară, sau de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări.

Aceste modificări sunt necesare pentru îmbunătățirea fluxului de numerar (cash-flow) al antreprenorilor care implementează obiective de investiții de interes național, având în vedere situația de pe piața garanțiilor (falimentul City Insurance, creșterea prețurilor la polițe și instrumente de garantare bancare).

 

 

Descărcați aici detaliile

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus