Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Clarificari pentru situatii specifice intalnite in ajustarea pretului contractelor

Au fost aduse mai multe clarificări pentru situații specifice întâlnite de beneficiarii contractelor finanțate prin Programul Operațional Regional – POR în derularea acestora, în urma creșterii prețurilor materialelor de construcții.

Această modificare este permisă prin Ordonanța nr. 15/2021, intrată în vigoare de la data de 3 septembrie 2021.

Redăm mai jos clarificările făcute de Agenția Națională pentru Achiziții Publice:

* Disponibilizări de alte sume pentru acoperirea costurilor estimate inițial în cadrul contractelor de lucrări

Având în vedere că nu mai este posibilă încadrarea în costurile estimate inițial, contractele de finanțare stipulează faptul că eventualele economii înregistrate în perioada de implementare a proiectelor (diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită) se pot utiliza în scopul implementării acestora, cu acordul prealabil al autorității de management, și fără a afecta obiectivele proiectelor, cu respectarea Condițiilor generale și specifice.

În situația în care nu se identifică sume care pot fi disponibilizate și alocate lucrărilor de la alte linii/categorii/capitole bugetare, atunci diferențele se impun suportate de beneficiar, în conformitate cu prevederile contractuale, având în vedere faptul că finanțarea nerambursabilă acordată de către Autoritatea de Management în baza contractelor de finanțare încheiate nu poate fi crescută.

O mana de ajutor pentru plata salariilor

* Ce se întâmplă cu contractele care au deja inclusă o formulă de ajustare

Formula de ajustare deja existentă îin cadrul contractului, atât timp cât aceasta a intrat în vigoare producând efecte, nu poate fi modificată. Pe cale de consecință, formula polinomială prevăzută de Ordinul Ministrului M.D.L.P.A nr. 1336/21.09.2021 nu poate fi introdusă în cadrul contractului de lucrări, nefiind îndeplinite condițiile de legalitate.

* Care este momentul calculării restului de executat

În ordinul MDLPA nr. 1336/2021 se precizează că restul fizic al lucrărilor de executat la data intrării în vigoarea a Ordonanței nr. 15/2021 este determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier.

Nu vor fi ajustate cheltuielile cu materialele pentru lucrările executate până la data intrării în vigoare a Ordonanței și nesolicitate la plată.

* Ajustările pentru un complex bugetat și din POR, și din bugetul local

Pentru proiectele în implementare finanțate prin Programul Operațional Regional se va avea în vedere aplicarea Ordinului 1336/2021, iar pentru proiectele în implementare finanțate din bugetul local se va avea în vedere aplicarea OG 15/2021.

De asemenea, actele adiționale se vor încheia în funcție de tipul de finanțare al proiectelor, așa cum prevede OG 15/2021 art. (1) coroborat, art. (2), alin. (8) și cu art. (5).

* Modificarea valorii nerambursabile

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile, stabilită prin contractul de finanțare, nu se modifică. Astfel, distribuția cheltuielilor eligibile rămâne la fel, pe principiul 98% cheltuieli nerambursabile (85% FEDR, 13% Buget de stat) și 2% contribuție beneficiar.

Economiile de la alte linii bugetare transferate la linia de lucrări, vor respecta același principiu.

Sumele ce duc la o depășire, ca urmare a aplicării OG 15/2021, a valorii cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului, vor fi considerate cheltuieli neeligibile și vor fi suportate inițial de beneficiar.

Ulterior aprobării proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, sumele neeligibile determinate de aplicare prevederilor OG 15/2021 vor fi rambursate beneficiarului, în limita creditelor bugetare disponibile.

* Solicitarea ajustării valorii

Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare ordonanţei, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus