Oferte locuri de munca top

Acces mai facil pe piata pentru investitorii in energie regenerabila

Printre aspectele care îngreunează procesul de autorizare a noilor capacități de producere a energiei din surse regenerabile și împiedică accesul investitorilor pe piață se regăsește interpretarea neunitară a prevederilor legale la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale, reiese dintr-un studiu finalizat de Consiliul Concurenței.

Ca urmare, Consiliul a recomandat Ministerului Dezvoltării asigurarea unei interpretări unitare la nivelul UAT-urilor, prin adoptarea, în cadrul legislației secundare, a prevederilor din Anexa nr .6 – Avize necesare la autorizarea construcțiilor noi la Proiectul de Cod (varianta inițială).

Întrucât scoaterea terenului din circuitul agricol este o procedură obligatorie pentru a putea construi capacități de producere a energiei regenerabile, proiecte ce se pot construi în extravilan, în limita a 50 ha pentru terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, Consiliul Concurenței face o serie de recomandări pentru a simplifica procedura.

Astfel, autoritatea de concurență recomandă Ministerului Agriculturii să identifice soluții care să faciliteze procedura de scoatere a terenului extravilan din circuitul agricol, astfel încât solicitantul să interacționeze doar cu Direcția Agricolă Județeană, prin depunerea unei singure documentații, fără să fie implicate mai multe instituții din subordinea ministerului.

Totodată, sunt necesare demersuri pentru a permite construirea parcurilor fotovoltaice și eoliene pe terenurile agricole, situate în extravilan, având clasa III, IV și V de calitate (terenuri mai puțin fertile), indiferent de suprafață.

Aceste demersuri sunt necesare și pentru construirea parcurilor eoliene pe terenurile agricole, situate în extravilan, având clasa I 2 și II de calitate (cele mai fertile), cu asigurarea scopului urmărit din perspectiva producției agricole prin utilizarea în sistem dual a acestor terenuri.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Procesul se va simplifica odată cu intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență privind licența industrială unică. Aceasta este promovată de Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și urmărește debirocratizarea mediului de afaceri.

Astfel, toate licențele, autorizațiile, acordurile, avizele sau permisele necesare desfășurării activității vor fi obținute în cadrul unei singure proceduri, realizată electronic, prin intermediul Punctului de contact unic electronic pentru licența industrială, autorizația de construire urmând să fie inclusă în licența unică industrială începând cu data de 1 ianuarie 2025.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus