Oferte locuri de munca top

500 mil euro, fonduri nerambursabile pentru productia de energie regenerabila

Pentru investiţiile destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro vor fi acordate fonduri nerambursabile.

În acest sens a fost lansat un nou apel de proiecte care vizează surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțarea fiind efectuată prin Fondul pentru Modernizare, a anunțat Ministerul Energiei.

Valoarea grantului care poate fi acordat este de maximum 10 milioane euro pe beneficiar. Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500 milioane de euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt:

* Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,

* Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,

* Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitățile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societățile cu capital de stat),

* Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,

* Instituţiile de învăţământ superior de stat,

* Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,

* Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Pot fi eligibile și parteneriatele realizate între entitățile de mai sus, în baza acordului de parteneriat întocmit conform Anexei 6 la prezentul ghid, încheiat anterior depunerii cererii de finanțate ce se va depune odată cu cererea de finanțare.

Sprijinul financiar sub formă de grant, în cadrul apelului de proiecte are la bază principiul ,,primul venit, primul evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid”.

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă până la data de 6 martie 2024, ora 17.00.

“Apelul vizează în premieră dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivel comunităților locale. Prin reducerea cheltuielilor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, cetățenii vor avea acces la servicii publice mai competitive și mai performante. Ne dorim un apel cât mai atractiv și vom comunica în mod constant datele privitoare la aplicațiile primite și progresele realizate în evaluarea și contactarea lor”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus