Oferte locuri de munca top

10 proiecte hidroenergetice vor fi finalizate pana in 2026

Pentru a asigura finalizarea până în 2026 a 10 proiecte hidroenergetice Guvernul va aproba azi în procedură de urgență mai multe măsuri.

Este vorba de proiecte strategice pentru realizarea de amenajări hidroenergetice care vor adauga producției anuale românești aproape 2 TWh/an energie verde regenerabilă.

Proiectele vizate sunt următoarele:

* AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești

* AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu – Avrig

* AHE Pașcani pe râul Siret

* AHE Rastolnita

* AHE Surduc Siriu

* AHE a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni

* Complex Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tismana, Etapa a – II-a

* AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz

* AHE Cerna Belareca

* Valorificarea potențialului energetic solar din zona Sadova-Dăbuleni, Dolj – UAT Sadova.

Noi centrale eoliene, in autorizare

Măsurile sunt necesare și pentru că finanțarea este din fonduri europene prin planul de măsuri REPower EU, ceea ce presupune o perioadă redusă de timp pentru evaluare.

Pentru ca indicatorii tehnico-economici aferenți proiectelor de investiții să poată fi actualizați, iar etapele ulterioare să fie realizate mai facil, aceste obiectivele în curs de execuție vor fi considerate situații excepționale. Acestea vor deveni proiecte de interes național / importanță / securitate națională, pentru a căror realizare va fi permisă scoaterea terenurilor din circuitul agricol și scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectelor vor fi actualizați și aprobați de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – SA.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus