Oferte locuri de munca top

Zgomotul ambiant in zonele construite, reglementat prin lege

Noi reguli vor fi aplicate în ceea ce privește zgomotul ambiant la care este expusă populaţia, în special în zonele construite, în parcurile, grădinile publice sau alte zone liniştite dintr-o aglomerare, în zonele liniştite din spaţii deschise, precum și în apropierea unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi a altor clădiri şi zone sensibile la zgomot.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege la începutul lunii martie. De asemenea, proiectul va fi propus spre adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, potrivit deciziei comisiilor de specialitate ale deputaților

Viitoare lege stabilește că în Planurile Urbanistice Generale se preiau informații cu privire la zonele sensibile la zgomot în scopul formulării de restricții și recomandări.

”Zone sensibile la zgomot” sunt definite ca fiind zone clasificate ca zone liniștite în interiorul aglomerărilor sau în spații deschise sau pentru care sunt specificate restricții privind regimul de construire de clădiri rezidențiale, spitale, școli sau alte clădiri cu funcționalitate similară, sau de schimbare a funcționalității unor clădiri existente. Aceasta în funcție de anumite valori limită stabilite la nivel național sau local.

Autorităţile administraţiei publice locale care administrează aglomerările prevăzute în anexa legii, sau, după caz, care administrează localitățile adiacente drumurilor principale, căilor ferate principale, aeroporturilor principale, aeroporturilor urbane și porturilor , au următoarele obligații:

a)după realizarea hărţilor strategice de zgomot şi în baza datelor furnizate de acestea, stabilesc zone liniştite în interiorul aglomerărilor,

  1. b) limitele zonelor liniștite se introduc în Planul Urbanistic General;
  2. c) zonele identificate în hărțile strategice de zgomot cu valori mai mari decât valorile limită se preiau în cadrul Planului Urbanistic General;
  3. d) în cazul zonelor identificate cu valori de zgomot mai mari decât valorile limită se stabilesc prin Regulamentul Local de Urbansim aferent Planului Urbanistic General, restricții și recomandări specifice, care să conducă la o izolare fonică adecvată a locuințelor față de zgomotul exterior, precum și interzicerea construirii de noi construcții de învățământ și/sau construcții de sănătate;
  4. e) în cazul clădirilor rezidențiale, de învățământ sau de sănătate existente în zonele identificate cu valori de zgomot mai mari decât valorile limită , autoritățile administrației publice locale pot dezvolta programe de izolare fonică pentru îmbunătățirea izolării fonice a acestora.

Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant urmează să fie adoptat de Camera Deputaților.

 

 

 

 

 

Citiți și:

Concept de cladire verde pentru un spital regional

Ce terenuri cumpara un cunoscut dezvoltator imobiliar

Peste 20 ha din nordul Capitalei, pregatite pentru dezvoltari imobiliare inalte

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus