Oferte locuri de munca top

Vor putea fi infiintate online societati

Cei care vor înființa societăți nu vor mai trebui să se deplaseze până la sediul Registrului Comerțului. Acest proces va putea fi realizat online, conform unui proiect de lege.

Digitalizarea va cuprinde, în primul rând, accesul online la toate formalitățile de constituire și înregistrare a unei societăți și a unei sucursale. Astfel, actul constitutiv va putea fi întocmit online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite. Actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, va fi semnat de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată. Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora întocmite de avocați sau de notari publici vor putea fi semnate de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se pot transmite prin mijloace electronice.

Certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

Pentru a simplifica procesul de înregistrare în registrul comerțului a fost propusă eliminarea mai multe prevederi:

* cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii; proiectul prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepția aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării);

* acordul Secretariatului General al Guvernului și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire, registratorul urmând să consulte în procedura de înregistrare Registrul de evidență a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, ce va fi creat și ținut de SGG;

* depunerea dovezii rezervării denumirii se elimină;

* depunerea unor declarații pe propria răspundere, prin includerea lor, într-o formă simplificată, în actul constitutiv;

* cerința depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.

Totodată, este prevăzută reglementarea accesului online la informațiile privind societățile, inclusiv la informațiile privind societățile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Pentru aceasta, în noua lege se prevede că documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului să fie arhivate și în format electronic.

De asemenea, vor fi extinse categoriile de informații care pot fi obținute cu titlu gratuit din registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor. Pe lânga aceasta, vor deveni disponibile date în privința sucursalelor (în registrul sucursalei, date despre societatea mamă dintr-un alt stat membru și, invers, în registrul societății-mamă, informații despre sucursală).

În prezent, proiectul de lege se află în dezbatere publică.

 

Descărcați aici Proiectul de lege

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus