Oferte locuri de munca top

Vor fi verificate achizitiile exceptate de la Legea achizitiilor publice

În baza constatărilor și recomandărilor Autorității de Audit, incluse într-un raport de audit de anul acesta, a fost emisă o Instrucțiune privind efectuarea verificării achizițiilor publice a căror atribuire este exceptată de la legea achizițiilor publice.

Instrucțiunea vizează excepțiile stabilite în Secțiunea a 5-a din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Această secțiune se referă la:

– contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale

– exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice

– contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii organizate conform unor norme internaţionale

– exceptări specifice pentru contractele de servicii (cumpărare, închirere terenuri clădiri, servicii de publicitate, servicii juridice, servicii financiare, etc)

– contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

– contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate între entităţi din sectorul public.

Instrucțiunea MFE nr 7/29 iunie 2020 stabilește că pentru verificarea achizițiilor exceptate de la prevederile legislației în materia achizițiilor publice, având ca obiect servicii din categoriile prevăzute la secțiunea a 5-a Exceptări din Legea n.98/2016 beneficiarii POAT 2014-2020 vor pune la dispoziția AM POAT următoarele documente, fără a fî cumulative și fără a se limita la:

* Referate/ note de aprobare prin care este justificată decizia Autorității contractante de a achiziționa serviciile respective de la un anumit operator economic/ alte entități publice sau private

* Norme procedurale interne elaborate la nivelul Autorității contractante privind atribuirea contractelor

* Orice alte documente elaborate la nivelul Autorității contractante în  scopul achizționării serviciilor

* Contractul sau orice alt angajament legal care stă la baza prestării serviciilor

Această lnstrucțiune se aplică de astăzi, 29 iunie.

 

 

Descărcați aici Instructiunea nr. 17

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 400 de apartamente noi, propuse a completa oferta din Bucuresti

Constructii industriale, cu peste 10 mii mp scd, propuse spre demolare

Peste 600 de apartamente noi, in pregatire langa Bucuresti

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus