Oferte locuri de munca top

Vor fi reanalizate proiectele pentru retele electrice si monitorizarea consumului de energie

Cei care au depus proiecte pentru finanțarea distribuției inteligente și extinderea / modernizarea rețelelor de energie electrică, precum și societățile din domeniul industrial care au solicitat sprijin financiar pentru monitorizarea consumului de energie, vor trece din nou printr-o etapă de analiză.

Aceasta ca urmare a modificării Ghidurilor Solicitanților.

Mai exact, este vorba despre trei scheme de ajutor susținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM:

* implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică

* monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

* sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Proiectele aflate în etapa de selecție și contractare vor fi reanalizate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de schemele de ajutor de stat aferente.

Ajutoarele de stat oferite pentru implementarea distribuției inteligente și pentru extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice au fost lansate în anul 2017.

Ghidul solicitantului pentru monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali a fost lansat la finalul lunii august, apelul de proiecte fiind valabil între 31 august 2021 și 28 februarie 2022.

În cadrul acestuia, sunt eligibile societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 200.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus