Oferte locuri de munca top

Vor fi platite lucrarile din proiectele finantate prin FDI

Vor putea fi decontate investițiile în proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții – FDI. Conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, plata cheltuielilor eligibile aferente serviciilor prestate, bunurilor livrate, lucrărilor executate sau alte cheltuieli eligibile efectuate pentru proiecte finanțate prin FDI va fi asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Această precizare este necesară întrucât după intrarea în vigoare a OUG nr. 1/2020 nu mai există temei legal pentru decontarea unor sume din FDI.

Pentru efectuarea transferului sumelor pentru plata cheltuielilor de către Ministerul Dezvoltării, beneficiarii proiectelor de investiții pentru care există contracte de finanțare în derulare vor depune o solicitare de transfer a sumelor. Aceasta va fi însoțită de documente justificative. Solicitarea va putea fi făcută în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Nedepunerea solicitării la termen va atrage decăderea beneficiarilor din dreptul de a solicita transferul sumelor de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor eligibile.

Peste 82 mil euro, pentru varianta ocolitoare a unei localitati

Pentru contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței nu se mai datorează contribuția proprie la proiect, prevăzută la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

De asemenea, sumele achitate de beneficiari până la data intrării în vigoare a ordonanței, reprezentând contribuția proprie la proiect, nu vor fi restituite.

Precizăm faptul că prin Fondul de Dezvoltare și Investiții au fost aprobate la finanțare un număr de 696 obiective de investiții, în valoare de 11.122.000 mii lei, dintre care pentru 330 de obiective de investiții au fost încheiate contracte de finanțare, în valoare de 6.611.000 mii lei.

În prezent, pentru 10 obiective de investiții s-au încheiat acorduri de încetare a contractelor de finanțare la solicitarea expresă a beneficiarilor, iar pentru un număr de 171 de obiective de investiții s-a procedat la denunțarea unilaterală a contractelor de finanțare.

Restul beneficiarilor Fondului de Dezvoltare și Investiții au solicitat spre decontare sume, în mai multe tranșe, inițial sume în cuantum de 146.815.000 lei, pentru ca, ulterior, sumele solicitate să fie de 153.031.537 lei.

Din sumele solicitate de beneficiari s-a constatat eligibilitatea sumei de aproximativ 100.299 mii lei, din care suma de 86.299 mii lei aferentă lucrărilor efectuate și recepționate de beneficiari, de la data semnării contractului de finanțare și până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus