Oferte locuri de munca top

Vor fi facute platile catre beneficiarii Interreg RO-BG

Pentru a evita întârzierile în plata beneficiarilor Programului Interreg V-A România-Bulgaria şi potenţialele blocaje în cadrul proiectelor şi Programului, Guvernul a elaborat un proeict de act normativ în vederea asigurării de urgență a necesarului de fonduri .

Astfel, Guvernul se pregătește să aloce suma de 3.926.730 euro, aferentă instrumentelor financiare finanțate din fonduri europene.

Suma alocată autorității de management pentru Interreg RO-BG din venituri din privatizare va fi rambursată Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 noiembrie 2018.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, va efectua transferul integral, în euro, al sumei prevăzute în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Unitatea de certificare.

Autoritatea de management pentru Interreg RO-BG are obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus