Oferte locuri de munca top

Vor fi anulate unele obligatii fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari

impozitSe află în dezbatere la Camera Deputaţilor un proiect de lege ce are în vedere anularea unor obligaţii fiscale. Acest proiect de lege are ca scop îndreptarea situaţiilor apărute din cauza aplicării neunitare a legislaţiei fiscale de către organele fiscale referitoare la impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare. Aceste opinii au dus la impozitarea diferită a aceluiași tip de venit, obţinut de aceeaşi categorie de contribuabili.

Veniturile din activitatea desfăşurată de către dezvoltatorii imobiliari, persoane fizice, care au fost impozitate ca venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ar fi trebuit încadrate de la bun început la venituri din activităţi independente şi impozitate corespunzător.

În forma adoptată de Senat a proiectului de lege, în cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale. Adică impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi.

Organul fiscal nu va reîncadra veniturile obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independentă şi nu va emite o decizie de impunere în legătură cu o asfel de reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute mai sus se va efectua din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor ficale care se va comunica contribuabilului.

Vor fi anulate diferenţele de TVA, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite până la data de 31 decembrie 2016, prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a acestei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi echipamentele specifice, pentru care, de la data de 1 ianuarie 2017, se aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315 din Legea nr. 227/2015.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 şi art. 3, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligaţiile ficale vor scădea din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Pentru perioada ulterioară intrării în vigoare a acestei legi, persoanele care au efectuat plata taxei pe valoarea adăugată pentru care această lege prevede anularea obligaţiei fiscale, vor avea dreptul la restituirea sumelor achitate.

Normele metodologice, precum şi modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de această lege se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi.

După ce a fost aprobat de Senat, noul proiect de Lege urmează să fie supus votului în Camera Deputaților, care este for decizional.

 

 

CITITI SI

Doua ansambluri rezidentiale in constructie in zona Pasajului Basarab

O cladire cu 16 etaje va fi ridicata intr-o zona de business a Bucurestiului

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

Sus