Oferte locuri de munca top

Vor fi create noi posturi la Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își va majora numărul maxim de posturi după o reorganizare a direcțiilor generale din cadrul său, potrivit unui proiect normativ.

Astfel, numărul maxim de posturi va crește de la 587 la 605.

Cele 18 posturi în plus sunt necesare după următoarele schimbări:

* va fi înființată Direcția Generală Juridică prin comasarea Direcției Reprezentare Instanță și a Direcției Avizare

Direcția Generală Juridică va gestiona şi va asigura problematica legalității actelor emise/semnate de persoanele competente potrivit legii, legalității contractelor și actelor care angajează patrimoniul ministerului, reprezentării și apărării intereselor ministerului sau structurilor acestuia fără personalitate juridică, în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale.

* va fi divizată Direcția Generală Programe Europene Transport în Direcția Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) și respectiv Direcția Generală Programe Europene Transport (DGPET) prin:

– divizarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Direcției Generale Programe Europene Transport

– în cadrul celor două direcții generale, se vor înființa structuri cu competențe în gestionarea Planului Național de Redresare și Reziliență si respectiv a fondurilor structurale si de coeziune care vor desfășura activitățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și cele prevăzute de cadrul legal aferent perioadei 2014-2020, respectiv 2021-2027 specifice Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Numai trei oferte pentru contracte de peste 250 mil euro

Astfel, în vederea defalcării celor două direcții generale și pentru a asigura îndeplinirea tuturor funcțiilor prevăzute de regulamentele europene aplicabile (programare, evaluare, contractare, verificare achiziții publice, monitorizare tehnică, monitorizare financiară, control și nereguli) se impune redimensionarea aparatului intern de lucru, în special pentru partea de expertiză tehnică, achiziții publice, contabilitate și financiar.

Sus