Oferte locuri de munca top

Vor fi conditii mai bune pentru angajarea strainilor

Pentru facilitarea angajărilor de personal străin vor fi făcute mai multe modificări ale reglementărilor privind angajații străini pe teritoriul României. Schimbările se află în stadiul de consultare publică.

Modificari de termene

Va fi redusă de la 30 de zile, la 10 zile, perioada în care subzistă obligația de notificare a încetării sau suspendării raporturilor juridice de muncă ale străinului, modificarea propusă fiind de natură a elimina confuziile generate în rândul persoanelor fizice/juridice care au o astfel de obligație.

De asemenea, termenul de depunere a cererii de acordare a vizei va fi majorat de la 60 de zile în prezent, la 90 de zile, aceasta întrucât, de cele mai multe ori, 60 de zile sunt insuficiente pentru îndeplinirea tuturor procedurilor administrative, în special pentru lucrătorii din regiunea Asia.

Totodată, dreptul de ședere temporară în scop de muncă va putea fi prelungit pentru o
perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de 2 ani. În prezent, legea prevede un termen de maximum un an. Noul termen va ajuta la reducerea timpului de așteptare.
Străinilor lucrători înalt calificați li se va putea prelungi dreptul de ședere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 3 ani, față de perioada de 2 ani, precum prevede legea în prezent.

Un producator de materiale de constructii isi extinde activitatea

Nivelul salarial

Va fi eliminată obligativitatea ca salariul străinului înalt calificat să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut. Astfel, străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se va prelungi dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificați, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puțin câștigul salarial mediu brut.

Perioada de lucru

Durata maximă a muncii indicată în contractul individual de muncă cu timp parțial va fi extinsă de la 4 ore la 6 ore. Așadar, străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii vor putea fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maximum 6 ore pe zi.

Modificarea a fost solicitată de mediul de afaceri, ca urmare a modificărilor legislative privind impozitarea veniturilor obținute în baza unui contract de muncă cu timp parțial.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus