Oferte locuri de munca top

Vor fi ajustate preturile contractelor de lucrari publice

Prețurile contractelor de lucrări din fonduri publice vor putea fi ajustate ca urmare a scumpirii materialelor de construcții, conform unui proiect de ordonanță de Guvern.

Proiectul, lansat în consultare publică, prevede că pot fi ajustate prețurile contractelor aflate în derulare actualizând prețurile materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare.

Ajustarea se va aplica indiferent de durata de execuție a contractelor. Se va aplica și contractelor care nu au clauze de revizuire a prețului.

Ajustarea se va aplica restului de executat și va fi realizată la fiecare solicitare de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.

Noul act normativ poate intra în vigoare după decizia Guvernului, la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a atras atenția că, după intrarea în vigoare a noilor prevederi, executanții construcțiilor cu finanțare publică pot cere primăriilor încheierea unui act adițional la contract, pe baza căruia facturile pot include, în locul prețului materialelor de construcții stabilite în contractul inițial, prețuri care iau în calcul statisticile oficiale ale INS.

Dacă astfel apar costuri suplimentare, în cazul proiectelor cu finanțare națională, autoritățile locale pot depune cereri la Ministerul Dezvoltării pentru acoperirea acestora, a subliniat Cseke Attila.

Cum procentul de actualizare a valorii contractelor (coeficientul de ajustare) depinde de prețurile din statisticile oficiale ale INS va fi foarte important ca aceste stastistici să reflecte cât mai corect realitatea din piață.

Termen maxim de 30 de zile pentru încheierea actelor adiționale

În vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări pentru a acoperi variația prețului materialelor de construcții, părțile încheie acte adiționale la contracte, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normativ.

Atenție! În situația în care părțile contractante nu încheie acte adiționale în termenul menționat, acestea sunt decăzute din dreptul de a aplica prevederile noului proiect de act normativ.

Bugetele ordonatorilor de credite vor fi majorate

Pentru proiectele de investiții cuprinse în programele naționale ar urma să fie majorate creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programele naționale.

În vederea alocării sumelor necesare, beneficiarii programelor naționale trebuie să depună, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de 30 de zile pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție publică de lucrări, o solicitare cuprinzând necesarul de sume estimate pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, eșalonat pe ani, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții.

În situația în care beneficiarii nu depun solicitarea de transfer, însoțită de documentele justificative, în termenul prevăzut, sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări vor fi suportate de către beneficiari.

ANAP: Cum se ajusteaza preturile contractelor de lucrari cu scumpirea materialelor

În vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări, vor fi autorizați ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor va avea în vedere, la elaborarea legilor de rectificare bugetară, suplimentarea creditelor bugetare și, după caz, a creditelor de angajament, în vederea asigurării sumelor necesare finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului proiect autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană ”vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prezentului proiect de ordonanță, conform regulilor specifice programelor cu finanțare externă nerambursabilă”.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus