Oferte locuri de munca top

Vor creste amenzile pentru constructiile pe faleze, plaje, maluri

Sunt plănuite majorări ale amenzilor acordate persoanelor fizice și juridice care realizează case de vacanță fără ca acestea să aibă un sistem de epurare individual sau dacă nu sunt conectate la sistemul de canalizare. Același lucru va fi valabil și pentru orice altă structură de primire turiști.

Astfel, conform unui proiect de lege, sancțiunile care se aplică pentru contravențiile efectuate în zona costieră sunt prea mici. Sumele nu sunt suficiente pentru a asigura restabilirea legalității și, totodată, nu sunt suficiente pentru ca faptele să nu mai fie săvârșite pe viitor.

Noile propuneri prevăd amenzi de la 45.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice şi de la 3000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice pentru realizarea de case de vacanta fără execuţia de fose septice sau sisteme individuale de epurare ori fără conectarea la un sistem de canalizare.

De asemenea, aceleași sume sunt valabile și pentru acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de noi structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, locuinţe şi altele asemenea, fără racordarea acestora la o reţea de canalizare existenta, dotată cu staţie de epurare de capacitate corespunzătoare.

Tot la aceeași categorie au fost incluse depozitarea pe faleze, plaje, maluri, diguri şi în zonele de protecţie a acestora a materialelor şi deşeurilor de orice fel, precum și efectuarea de săpături pe maluri, faleze şi plaje fără avizul de gospodărire a apelor.

Amenzi majorate de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru persoane juridice şi de la 2000 lei la 4000 lei pentru persoane fizice au fost prevăzute pentru:

* proiectarea instalaţiilor edilitare şi a altor lucrări în zona costiera, a căror realizare conduce la afectarea deplasării sedimentelor, geomorfologiei liniei ţărmului sau calităţii apelor;

* întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de protecţie a malurilor, plajelor, falezelor şi a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor;

* acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de golf, cu afectarea vegetaţiei naturale, a speciilor sălbatice şi a reliefului;

De asemenea, amenzi de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice şi de la 2.000 lei la 4000 lei pentru persoane fizice vor fi acordate pentru:

* autorizarea efectuării oricăror lucrări fără a fi îndeplinite condiţiile pentru prevenirea poluarii plajelor, falezelor, apelor marii sau a zonei de protecţie ori retragerea nejustificată a actului tehnico-juridic

* inexistenta instalaţiilor de stocare, epurare şi a racordurilor de evacuare în instalaţii de mal sau plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion;

* supraexploatarea apelor subterane şi utilizarea apelor de mare adâncime pentru irigaţii.

 

Descărcați aici Proiectul de lege

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus