Solplanet x AeroFix

Vom trece la decontul e-TVA precompletat

Vom trece la decontul precompletat al taxei pe valoarea adăugată (decontul precompletat e-TVA). Măsurile de implementare și utilizare a acestui instrument fiscal sunt stabilite într-un nou proiect de OUG.

Acest decont precompletat RO e-TVA va conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală – ANAF.

Acesta se va transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului privat virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală.

Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă va avea obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

În vedere realizării comparabilității, actul normativ reglementează definirea diferențelor semnificative în sensul valorilor care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” va fi trimis în Spațiul privat virtual, iar persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA va avea obligația transmiterii formularului electronic denumit Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate.

ANAF va analiza Nota justificativă și va dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele actului normativ propus.

Un nou drum de legatura langa Capitala va costa peste 61 mil euro

Totodată actul normativ reglementează transmiterea, în baza analizei de risc efectuată de către ANAF, a formularului Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA și în situația în care diferențele identificate sunt sub pragul de semnificație.

Suplimentar, actul normativ reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA, reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adăugată.

În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus