Oferte locuri de munca top

Vom avea si un sistem dinamic de achizitii publice

Sistemul dinamic de achiziții publice, care asigură o gamă largă de oferte pentru autoritățile contractante și depunerea cererilor de participare în orice moment, va fi implementat în curând, modalitatea sa de funcționare urmând să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern (proiect atasat).

În sistemul dinamic de achiziţii, procesul de selecţie a candidaților va rămâne deschis pe toată durata desfăşurării acestuia.

Pe întreaga perioadă de desfăşurare, un operator economic respins va avea posibilitatea transmiterii de noi solicitări de participare îmbunătăţite pentru a fi admis în sistem.

Acest sistem nu va putea fi utilizat pentru atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestaţii intelectuale şi/sau lucrări de investiții.

De ce intarzie atribuirea unui contrat de asfaltari de peste 16 mil euro

Autoritatea contractantă va avea obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata sistemul dinamic de achiziții.

Admiterea în sistem se va face pe baza informațiilor prezentate în DUAE transmis împreună cu solicitarea de participare pentru admiterea în sistem.
Operatorii economici care nu mai îndeplinesc criteriile de calificare, ca urmare a solicitării DUAE vor fi eliminați din sistem.

Totodată, firmele vor depune solicitări de participare cu scopul de a fi admise în sistem şi după expirarea termenului prevăzut în anunțul de participare, însă, în cazul admiterii, vor putea participa doar la achiziţiile iniţiate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziţii.

Entitatea contractantă va transmite invitații de participare la achizițiile specifice tuturor operatorilor economici admiși în sistem.

După transmiterea invitațiilor în vederea depunerii solicitărilor de participare pentru fiecare achiziție specifică, autoritatea contractantă va aplica regulile licitaţiei restrânse organizate exclusiv online.

Noua sursa pentru extragerea a peste 1 milion mc de agregate

Entitatea contractantă nu va are dreptul:

* să combine sistemul dinamic de achiziții cu parteneriate de inovare;

* să decidă organizarea unei etape de negociere a ofertelor;

* să transmită o invitație de participare la etapa a doua a procedurii înainte de finalizarea atribuirii achiziţiei curente prin publicarea anunţului de atribuire;

* să inițieze un sistem dinamic de achiziții cu o valabilitate mai mare de 4 ani.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus