Oferte locuri de munca top

Viza anuala a autorizatiei de mediu: modificari

Viza anuală a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu va fi dată după reguli ce vor fi modificate.

Prin aceste modificări, inițiatorii noului act normativ susțin că vor fi evitate situațiile nedorite care pot ajunge până la suspendarea activității unor agenți economici din domenii vitale ale societății, cum sunt spitale, alimentare cu apă și epurare ape uzate, etc..

De asemenea, modificările vin în sprijinul autorităților județene pentru protecția mediului prin eliminarea obligativității verificării amplasamentului la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale.

Pentru a stabili necesitatea verificării amplasamentului, autoritatea publică pentru protecția mediului va lua în considerare următoarele aspecte:

* dacă au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat;

* dacă au fost formulate reclamații/sesizări referitoare la activitatea autorizată;

* dacă există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată;

* dacă există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligațiilor de raportare pentru activitatea autorizată;

* dacă activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului și altele asemenea.

Peste 565 mii mc de nisip si pietris vor fi extrase dintr-o noua sursa

În cazul în care se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, în termen de 5 zile lucrătoare agenția pentru protecția mediului va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Totodată, pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat de lege (maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia deținută), agențiile pentru protecția mediului vor decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația inițială sau este necesară aplicarea prevederilor art.17 alin.(3) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Faptul că autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu și-au păstrat valabilitatea pe perioada stării de urgență, a stării de alertă și încă 90 de zile după încetarea stării de alertă a făcut ca implementarea efectivă a procedurilor de aplicare a vizei anuale să fie perturbată, autoritățile de mediu fiind nevoite să se adapteze unor situații neprevăzute și de multe ori diferite de la un agent economic la altul.

Un nou centru medical va fi realizat in Bucuresti

Odată cu expirarea celor 90 de zile după încetarea stării de alertă s-a constatat că numeroși titulari nu au solicitat revizuirea autorizațiilor deținute, nu au solicitat aplicarea vizei anuale în termenul legal sau au expirat efectiv autorizațiile. Pentru aceste situații legislația prevede termene clare, mergând până la reluarea procedurii de autorizare corelat cu suspendarea parțială sau totală a activității.

 

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus