Oferte locuri de munca top

Viitoare licitatie pentru servicii de termoficare de 2,3 mld lei

A fost aprobată documentația pentru viitoarea licitație privind asigurarea serviciului de termoficare la nivelul Municipiului Ploiești și Județului Prahova. Valoarea contractului este estimată la peste 2,3 miliarde lei fără TVA.

Proiectul privind avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare, a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție” a fost aprobat ieri, în ședința comună a Consiliului Județean Prahova și Consiliului Local Ploiești.

Necesitatea finalizării cât mai urgente a procedurii de atribuire este dată de faptul că, în conformitate cu prevederile actualului contract încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești, în calitate de Concedent și Veolia Energie Prahova în calitate de Concesionar, va înceta în data de 15.05.2022.

Documentaţia aprobată în cadrul acestei şedinţe va sta la baza viitoarei licitaţii.

Pe lângă caietul de sarcini, proiectul care a trecut de votul consilierilor cuprinde şi regulamentul serviciului de termoficare, precum şi clauzele părţilor contractante.

Sistemul centralizat din Ploieşti este gestionat în comun de CJ Prahova, care deţine centrala termică de la Brazi şi reţeaua primară de transport şi Municipiul Ploieşti care deţine reţeaua de distribuţie.

În acest an, cele două unităţi administrativ-teritoriale s-au asociat, înfiinţând Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” care va gestiona procedura de licitaţie, urmărirea derulării viitorului contract, dar şi realizarea în comun a unor investiţii publice privind înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea a infrastructurii de energie termică în Ploieşti.

Regulamentul urmează să fie aprobat şi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor A.D.I. „Termo Prahova”, în acest sens fiind votată, în cadrul şedinţei de astăzi, şi acordarea unui mandat special reprezentanților județului Prahova.

După ce va fi dezbătut şi aprobat şi în cadrul AGA, va fi demarată procedura de licitaţie publică.

Durata contractului de concesiune este de 15 ani.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus