Oferte locuri de munca top

Veniturile CNAIR vor fi folosite cu prioritate pentru intretinerea drumurilor

Cum în prezent 61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi au durata de serviciu depășită, veniturile proprii CNAIR vor fi folosite, cu prioritate, pentru activitatea de întreținere a infrastructurii rutiere. Aceasta conform unor noi norme propuse pentru CNAIR.

În acest moment, veniturile proprii ale CNAIR constituie sursa de finanțare pentru programul de întreținere a infrastructurii rutiere (pentru crica 17.000 km de drumuri naționale și autostrăzi) și pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare și funcționare a Companiei.

În prezent, veniturile proprii ale CNAIR sunt utilizate fie ca urmare a unor situații neprevăzute de felul celor în care antreprenorul/proprietarul de teren nu mai așteaptă data de efectuare a plății aferentă sentințelor executorii judecătorești/arbitrale având ca obiect lucrări/despăgubiri pentru terenuri și acționează prin intermediul unui executor judecătoresc asupra conturilor CNAIR SA pentru recuperarea datoriilor, fie ca urmare a efectuării de plăți directe din venituri proprii de către CNAIR SA pentru evitarea penalităților și a altor cheltuieli suplimentare în condițiile în care prin bugetul de stat nu se asigură fondurile necesare pentru plata datoriilor.

Într-o asemenea ipoteză, veniturile proprii ale companiei vor fi astfel diminuate, posibilitatea de plată a cheltuielilor de personal, a datoriilor față de bugetul de stat (contribuții sociale, TVA, impozit pe profit), a furnizorilor care desfasoară lucrări aferente activității de întreținere a infrastructurii rutiere, fiind de asemenea afectată negativ.

În anul 2021, suma prevăzută pentru activitatea de întreţinere finanţată din transferuri curente de la bugetul de stat este în valoare de 617.010 mii lei.

Astfel, comparativ cu un necesar de fonduri pentru anul 2021 în valoare de 2.798.200 mii lei, transmis la MTIC, prevederile bugetare pentru anul 2021 acoperă din acesta doar o proporţie de aproximativ 22,05%.

Noile norme includ obligația ca în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, CNAIR S.A. să prezinte Ministerului Transporturilor și Infrastructurii propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă transferuri, cheltuieli pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă/rambursabilă, rambursări de credite externe/interne şi plăţi de dobânzi, în vederea cuprinderii acestora în bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, propuneri în cadrul cărora se vor regăsi şi sumele necesare reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii.

De asemenea, CNAIR va putea solicita de la bugetul statului sumele necesare reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii în anul precedent și în anul curent, pentru:

* cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;

* plata rambursării de credite, plăți de dobânzi la creditele contractate de stat pentru obiective de investiții necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;

* cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;

* stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora, prin cererile de fonduri ce se depun la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru următoarele titluri de cheltuieli: dobânzi, transferuri între unități ale administrației publice, alte transferuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, rambursări de credite.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus